• Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá đối với cách mạng Việt Nam

  Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản vô giá đối với cách mạng Việt Nam

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc ở Việt Nam

  (HCM.VN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc là một trong những nội dung cơ bản trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Xây dựng đất nước hùng cường như ước nguyện của Bác Hồ

  Xây dựng đất nước hùng cường như ước nguyện của Bác Hồ

  (HCM.VN) - Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ mở ra những chân trời mới để thúc đẩy cải cách thể chế đưa đất nước vượt lên, xây dựng nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập trên nền tảng tư tưởng kinh tế của Bác Hồ, phù hợp xu thế thời đại và yêu cầu của giai đoạn mới.

 • Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng bất tận về cách mạng và văn hóa

  Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng bất tận về cách mạng và văn hóa

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nguồn cảm hứng bất tận cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người cũng là nguồn cảm hứng chưa bao giờ ngưng nghỉ của các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các nghệ sỹ ở nhiều loại hình báo chí và nghệ thuật khác nhau.

 • Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

  Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

  (HCM.VN) - Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết: "Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta". Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết này.

 • Lời của Bác cũng là lời non nước

  Lời của Bác cũng là lời non nước

  (HCM.VN) - Trong những ngày tháng 5 lịch sử hằng năm, mỗi người dân Việt Nam lại bồi hồi xúc động ôn lại những kỷ niệm về Bác Hồ với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác, càng thấm thía và biết ơn công lao trời biển của Người...

 • Học Bác để nâng cao đạo đức báo chí cách mạng

  Học Bác để nâng cao đạo đức báo chí cách mạng

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng.

 • Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!

  Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!

  Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong các bước tiến của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây là nhân tố không thể thiếu trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn tới.

 • Xây dựng Đảng về tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng về tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Xây dựng Đảng về tổ chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng, có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vấn đề này được Đảng ta kiên trì thực hiện, đặc biệt là từ khi thành lập nước năm 1945 đến nay và ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

 • Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để chọn cán bộ có tâm, có tầm

  Làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh để chọn cán bộ có tâm, có tầm

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác cán bộ. Người khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Bác không chỉ đề cập một cách rõ ràng, giản dị, dễ hiểu về vị trí, vai trò của cán bộ, cũng như công tác cán bộ, mà còn lãnh đạo Trung ương Đảng thực hành lý luận trong thực tiễn. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác cán bộ chính là nền tảng, là kim chỉ nam để Đảng ta kế thừa, vận dụng linh hoạt, đáp ứng yêu cầu từng giai đoạn cách mạng...

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo đất nước xây dựng chủ nghĩa xã hội

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người mãi là di sản vô cùng quý báu, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vận dụng, phát huy và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội giai đoạn từ năm 1975 đến nay.

 • Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Thực hành dân chủ trong Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh - phương hướng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay

  Với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”. Kế thừa tư tưởng đó của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã coi mở rộng dân chủ trong Đảng vừa là giải pháp nâng cao sức mạnh của Đảng, vừa là một nội dung đổi mới về chính trị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website