• Ai là người tài

  Ai là người tài

  LTS: Trong lịch sử dân tộc ta các triều đại luôn quan tâm đến người tài (đức, tài) coi người tài là “nguyên khí quốc gia”, phát huy tinh thần ấy Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến chính sách thu hút người tài vào công cuộc chống ngoại xâm và xây dựng đất nước. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định điều đó, ngày nay khi đất nước ta đang đứng trước cơ đồ vận hội mới, nhất là Đại hội XIII của Đảng đang đến gần đòi hỏi Đảng ta phải sáng suốt lựa chọn cho được đội ngũ cán bộ vừa có đức vừa có tài.

 • Thơ chúc Tết của Bác Hồ còn mãi vang vọng đến hôm nay

  Thơ chúc Tết của Bác Hồ còn mãi vang vọng đến hôm nay

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất, mà còn là một nhà thơ lớn. 

 • Thơ chúc Tết của Bác Hồ còn mãi vang vọng đến hôm nay

  Thơ chúc Tết của Bác Hồ còn mãi vang vọng đến hôm nay

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất, mà còn là một nhà thơ lớn. 

 • Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Phát huy tinh thần tự phê bình để xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng phải là đạo đức, là văn minh.

 • Công an nhân dân thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Công an nhân dân thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, nặng nề, song hết sức vẻ vang đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua một bức thư của Người cách đây 70 năm

  Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua một bức thư của Người cách đây 70 năm

  Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh có một loại hình độc đáo, đó là thư từ. Người viết thư thường xuyên gửi cho nhiều đối tượng khác nhau, từ viết chung cho toàn thể quốc dân đồng bào đến viết riêng cho từng tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương trong nước. Có nhiều thư viết riêng cho từng cá nhân, với tên tuổi, địa chỉ cụ thể, từ các cụ già, em nhỏ, thanh niên, phụ nữ, trí thức, văn nghệ sĩ. Người còn viết thư cho các chức sắc tôn giáo, những đại diện người dân tộc thiểu số mà Người gọi là “các vị lang đạo” như trường hợp người tiếp chuyện ở Thanh Hóa những ngày đầu kháng chiến. Là lãnh tụ của Đảng, của Dân tộc, là nguyên thủ quốc gia, Người cũng có không ít thư từ, điện văn gửi các chính khách các nước và trả lời phỏng vấn của các nhà báo nước ngoài.

 • Quê hương cội nguồn cách mạng khắc ghi lời Bác dặn

  Quê hương cội nguồn cách mạng khắc ghi lời Bác dặn

  Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Cao Bằng luôn vinh dự, tự hào được đón Bác trở về. Khắc ghi lời Bác dặn, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh như Người hằng mong muốn.

 • Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh

  Học tập tư tưởng lấy dân làm gốc của Hồ Chí Minh

  “Dân là gốc của nước, nước lấy dân làm gốc” là triết lý chính trị của mọi thời đại nhưng đã được Hồ Chí Minh luận giải một cách khoa học và phát triển lên một tầm cao mới.

 • Đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Đoàn kết và dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, đoàn kết và dân chủ là những vấn đề đặc biệt quan trọng mà mọi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện. Đoàn kết và dân chủ có mối liên hệ mật thiết với nhau: Đoàn kết thật sự mới có dân chủ và thực hành dân chủ là nền tảng vững chắc để xây dựng đoàn kết trong Đảng, là hạt nhân, động lực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!

  Người về mang tới những mùa Xuân đất nước!

  Sau gần 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trưa ngày mồng 2 Tết Tân Tỵ (28/1/1941), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước. Có thể nói, đây là một trong những sự kiện lịch sử quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng đầy gian truân song rất đỗi vinh quang của Người.

 • Vai trò sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Vai trò sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một đảng kiên cường, giàu bản lĩnh và kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng cũng như xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng người 70 tuổi làm Bộ trưởng

  Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sử dụng người 70 tuổi làm Bộ trưởng

  Khi chọn người đứng đầu Bộ trưởng Nội vụ trong Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ, nhớ ngay tới một trí thức nổi tiếng là Huỳnh Thúc Kháng.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website