• Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh và những chỉ dẫn đối với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

  Nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân được Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm và gương mẫu thực hành trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng. Tư tưởng này của Người đã trở thành những chỉ dẫn vô cùng sâu sắc đối với công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh hiện nay, trước yêu cầu của quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển thì nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh là việc làm có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn.

 • Những bài học trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức từ chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, có thể rút ra những bài học trong công tác xây dựng đảng về đạo đức giai đoạn hiện nay.

 • Không thể phủ nhận việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Điều này không chỉ làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu vào đời sống tinh thần, tư tưởng của nhân dân mà còn góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức, thái độ, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tuy vậy, thời gian qua, trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đưa ra những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đó là những luận điệu cần phải được nhận diện rõ và tích cực đấu tranh phản bác.

 • Những bài học sâu sắc từ sinh nhật Bác

  .

 • Quê hương nghĩa nặng tình sâu

  (HCM.VN) - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động, phong phú, nhiều hy sinh, gian khổ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành toàn bộ tâm trí, sức lực và cả cuộc đời cao đẹp hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Người chỉ có 2 lần về thăm quê hương. Song, dẫu có đi đâu, ở đâu, làm gì, ở cương vị nào, trong hoàn cảnh nào, quê hương xứ Nghệ, quê hương Nam Đàn luôn tha thiết, canh cánh và đau đáu trong tim Bác. Người khẳng định: “Quê hương nghĩa nặng tình cao. Năm mươi năm ấy biết bao nhiêu tình”.

 • Học Bác, điều cốt yếu nhất là học thật, làm thật

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024) chúng ta lại bồi hồi nhớ Bác, càng nhớ Bác, chúng ta càng phải cố gắng học tập và làm theo Bác nhiều hơn! Học Bác, điều cốt yếu nhất là làm thật sự theo gương Bác, tận tâm,tận lực, hằng ngày, suốt đời. Học Bác, phải làm thật sự theo gương Bác là điều dễ hiểu, một chân lý giản đơn. Vì học Bác mà không làm theo gương Bác là vô ích, có hại cho dân, cho nước.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Người chiếu sáng”

  (HCM.VN) - Mỗi dịp Tháng Năm, nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn được UNESCO vinh danh, mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế lại nhớ về những cống hiến vĩ đại, tấm gương đạo đức mẫu mực của Người. Đó là tấm gương sáng chói những phẩm chất cách mạng cao cả nhất của một người cộng sản “đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt”[1] luôn khắc sâu trong lòng nhân dân Việt Nam, nhân dân các dân tộc yêu độc lập, tự do, hoà bình, công lý; luôn đồng hành cùng dân tộc kiên định trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “nước lấy dân làm gốc” trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

  “Nước lấy dân làm gốc”(1) là một nội dung cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, có giá trị lý luận sâu sắc và định hướng thực tiễn đặc biệt quan trọng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng. Hiện nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng này cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 • Những chỉ dẫn đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà chiến lược quân sự thiên tài, người trực tiếp tổ chức, xây dựng, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong hệ thống di sản tư tưởng, lý luận quý báu mà Người để lại, có những luận điểm đặc sắc về xây dựng quân đội nhân dân cần được quán triệt, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

 • Bài học về sức mạnh nhân tố chính trị - tinh thần trong chiến thắng Điện Biên Phủ

  (HCM.VN) - Chiến thắng Điện Biên Phủ đã để lại nhiều bài học quý cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó, xây dựng và phát huy nhân tố chính trị - tinh thần là một trong những bài học thành công nhất, góp phần quyết định thắng lợi của Chiến dịch. Vai trò của nhân tố chính trị - tinh thần trong Chiến dịch thể hiện trước hết là do Đảng ta có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sự chỉ đạo chiến lược tài tình, sắc sảo với một Bộ Chỉ huy thao lược, tài ba; là sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh vô địch vượt qua khó khăn, thử thách, dám chấp nhận gian khổ, hy sinh xương máu để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ nền độc lập dân tộc và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

 • Xây dựng các đơn vị cơ sở trong Quân đội vững mạnh về chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, qua đó góp phần xây dựng Quân đội trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Hiện nay, yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong tình hình mới đòi hỏi cần xây dựng các đơn vị cơ sở - tổ chức nền tảng của Quân đội ngày càng vững mạnh về chính trị, góp phần xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 • Bác Hồ với đồng bào Nam Bộ và sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

  (HCM.VN) - Cách đây 113 năm, từ Bến càng Nhà Rồng (Sài Gòn), Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. 58 năm sau, trong Di chúc để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn”. 6 năm sau, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, giang sơn thu về một mối.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website