Những người bạn sắt son giữ yên giấc ngủ Bác Hồ

Những người bạn sắt son giữ yên giấc ngủ Bác Hồ

Thành công trong nhiệm vụ giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu không thể không nhắc tới sự giúp đỡ chân tình và quý báu của Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô/Liên bang Nga, mà trực tiếp là...

Tiêu điểm

Xem nhiều nhất

Liên kết website