Tây Ninh: Học tập và làm theo Bác để mỗi đảng viên xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân

Tây Ninh: Học tập và làm theo Bác để mỗi đảng viên xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân

Với truyền thống quê hương cách mạng trung dũng, kiên cường và những thành quả đạt được trong thời gian qua, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Tây Ninh tiếp tục thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp...

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác ở huyện Long Phú

Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác ở huyện Long Phú

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Long Phú (Sóc Trăng) được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thường xuyên, liên tục và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân đã góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cách vươn lên độc đáo của phụ nữ vùng sâu Đắk Nông

Cách vươn lên độc đáo của phụ nữ vùng sâu Đắk Nông

Hùn vốn giúp nhau xây dựng nhà ở, mua đất rẫy sản xuất là cách mà phụ nữ thôn Đắk Ri, xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Châu Thành lan tỏa gương điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Châu Thành lan tỏa gương điển hình trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cho thấy việc học tập và làm theo gương Bác đã trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ, đảng viên. Qua học tập đã lan tỏa được những tấm gương, những tập thể điển hình, góp...

Nhiều mô hình học và làm theo Bác ở huyện miền núi Minh Long

Nhiều mô hình học và làm theo Bác ở huyện miền núi Minh Long

(HCM.VN) - Huyện ủy Minh Long nghiêm túc quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với nhiều cách làm sáng tạo, thực chất, tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, mang lại hiệu quả thiết thực.

Sáng tạo, đồng thuận, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Sáng tạo, đồng thuận, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác

Những năm qua, Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với những cách làm hay, sáng tạo và sát với thực tiễn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trực thuộc Khối tạo được những chuyển biến tích cực trong việc học tập, làm theo Bác.

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một hệ thống những luận điểm về mục đích, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính ở nước ta hiện nay; đòi hỏi phải tiếp tục vận dụng sáng tạo, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức hành chính...

Phụ nữ Thái Bình thi đua học và làm theo Bác

Phụ nữ Thái Bình thi đua học và làm theo Bác

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thái Bình triển khai nhiều phong trào thi đua, việc làm thiết thực gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo trong cán bộ, hội viên, thúc đẩy phong trào phụ nữ, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ xã Hồng Ngài học và làm theo Bác

Đảng bộ xã Hồng Ngài học và làm theo Bác

Cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên (Sơn La), đã lựa chọn những nội dung đột phá, mô hình phù hợp với thực tiễn của cơ sở; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một hệ thống những luận điểm về mục đích, chủ thể, đối tượng, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Quan điểm đó vẫn còn nguyên giá trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính ở...

Thái An học tập và làm theo lời Bác

Thái An học tập và làm theo lời Bác

Thái An là xã vùng 3 của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, Đảng bộ xã có 10 chi bộ và 190 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã luôn tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu...

Xem nhiều nhất

Liên kết website