• Học Bác, lan tỏa nhiều cách làm sáng tạo

  Học Bác, lan tỏa nhiều cách làm sáng tạo

  Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 • Nhiều việc làm hiệu quả

  Nhiều việc làm hiệu quả

  Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Tè, Điện Biên có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần đẩy mạnh các hoạt động nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 • Nhiều kết quả tích cực trong học tập và làm theo gương Bác

  Nhiều kết quả tích cực trong học tập và làm theo gương Bác

  Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Đồng Tháp chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chỉ thị 05-CT/TW). Qua đó, tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ; cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

 • Thi đua học tập và làm theo Bác

  Thi đua học tập và làm theo Bác

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác an sinh xã hội đã trở thành nền nếp, nét đẹp văn hóa trong hội viên phụ nữ xã Tam Thái (Phú Ninh, Quảng Nam).

 • Kông Chro: Tự giác, thường xuyên học tập và làm theo Bác

  Kông Chro: Tự giác, thường xuyên học tập và làm theo Bác

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều tập thể, cá nhân ở huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã đạt thành tích nổi bật với cách làm hay và sáng tạo.

 • Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến

  Tân Yên (Bắc Giang): Nhân rộng điển hình tiên tiến

  (HCM.VN) - 15 mô hình điển hình cấp huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo xây dựng đạt kết quả cao; 6 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức, đồng thời phát hiện việc làm tốt để kịp thời biểu dương, nhân rộng.

 • Chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Xín Mần

  Chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 ở Xín Mần

  Những năm qua, BTV Huyện ủy Xín Mần (Hà Giang) tập trung lãnh, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn Đảng bộ và đạt được những kết quả quan trọng. Sau 5 năm thực hiện, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

 • Nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở quận Hoàng Mai

  Nhiều mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ở quận Hoàng Mai

  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, lan tỏa, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

 • Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

  Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

  (HCM.VN) – Trong thời gian tới, huyện Tuyên Hóa tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú tạo sức lan tỏa sâu rộng; tiếp tục triển khai việc xây dựng các chuẩn mực về đạo đức trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đăng ký các mô hình hay, cách làm mới trong việc học tập và làm theo Bác.

 • Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận: Thi đua học tập và làm theo Bác

  Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận: Thi đua học tập và làm theo Bác

  Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05-CT/TW), giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Đảng bộ Khối) đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý, các gương điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website