Văn Yên: "Lắng nghe dân nói"

Các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Yên và lực lượng vũ trang huyện tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân” tại xã Đại Sơn.

Với tinh thần học Bác mỗi ngày, Đảng bộ xã Lâm Giang, huyện Văn Yên đã cụ thể hóa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thành những việc làm thiết thực, cụ thể, trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị, triển khai thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện để từng bước nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cho người dân.

Đồng chí Vũ Văn Hải - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Từ học tập và làm theo Bác, trên địa bàn xã đã hình thành, phát triển 19 mô hình kinh tế tiêu biểu; trong đó, có 9 mô hình chế biến gỗ rừng trồng, 5 mô hình trồng cây ăn quả và chăn nuôi, 5 mô hình kinh doanh dịch vụ. Các mô hình kinh tế này đã góp phần đắc lực trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập cho người dân. Hết năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 50 triệu đồng”.

Chú trọng tinh thần làm theo Bác, Đảng bộ xã Đông Cuông đã thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ đã đề ra, từ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập đến xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Thời gian này, xã đang là địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi số của huyện. Đông Cuông cũng xác định đây là "Năm đột phá về chuyển đổi số của địa phương” nhằm thông qua chuyển đổi số sẽ tạo bước chuyển căn bản, tạo đà thực hiện thắng lợi chủ trương, chương trình, đề án về chuyển đổi số trên địa bàn xã nói riêng và của huyện nói chung trong cả giai đoạn 2022 - 2025.

 Đồng chí Nguyễn Thượng Phi - Bí thư Đảng ủy xã cho hay: bước đầu, địa phương đã thực hiện sử dụng nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái" tại tất cả các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã; thành lập Tổ công nghệ cộng đồng với 15 thành viên; ứng dụng công nghệ số thực hiện hội chẩn từ xa giữa Trạm Y tế xã với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên qua hệ thống Telehealth về điều trị F0.

Sáng tạo trong việc học và làm theo lời Bác, năm 2022, huyện Văn Yên đã phát động Phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường sống” gắn với các phong trào, cuộc vận động, nhất là gắn với kế hoạch xây dựng xã, thôn đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Từ phong trào này, mỗi tháng, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các xã, thị trấn đều sắp xếp thời gian để đến cơ sở dự các cuộc họp của xã, thôn, chi đoàn, chi hội, lao động cùng nhân dân để gần gũi, nắm bắt và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Cùng đó, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức cũng đến trực tiếp các hộ dân, gặp gỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng… nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hộ nghèo, gia đình chính sách và phát huy vai trò người có uy tín trong vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Theo đó, quý I/2022, huyện đã thực hiện được 41 buổi lắng nghe dân nói tại 52 thôn, tổ dân phố với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở.

Ông Nguyễn Tiến Triều, thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông bày tỏ: "Việc cán bộ, lãnh đạo huyện cũng như lãnh đạo địa phương về cơ sở nắm bắt tình hình thực tế và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cũng như giải quyết kịp thời những bức xúc, thắc mắc của nhân dân, đã thể hiện được trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và được nhân dân ghi nhận, đánh giá rất cao”.

Đặc biệt, năm 2021 với nội dung chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, huyện đã đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến ở cả 3 cấp: cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở; trong đó, 100% chi, đảng bộ cơ sở đều có ít nhất từ 2 mô hình đăng ký xây dựng, cấp huyện có 634  mô hình tập thể, 550 gương cá nhân đăng ký xây dựng. Huyện cũng đã lựa chọn 46 mô hình tập thể, 11 gương cá nhân điển hình đăng ký xây dựng cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2023.

Việc xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong  học tập và làm theo Bác, nhất là chuyên đề năm 2021 về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” đã, đang và sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, củng cố, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời, có tác động tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, quê hương phồn vinh, giàu đẹp và văn minh.

Đồng chí Lù A Dờ - Bí thư Chi bộ thôn Khe Táu, xã Phong Dụ Thượng cho biết: "Học Bác, đồng bào Mông chúng tôi đã chuyển đổi sản xuất từ trồng lúa nương sang trồng lúa nước, từ sản xuất một vụ sang thâm canh 2 vụ. Chúng tôi đã cùng nhau khai hoang ruộng bậc thang và hướng đến làm du lịch để nâng cao thu nhập và đời sống của đồng bào mình”.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề của các năm, Đảng bộ huyện Văn Yên đã học Bác mỗi ngày, noi gương Bác trong mỗi việc làm, để tạo đà và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời, thể hiện được trách nhiệm, tình cảm đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website