Yên Định xây dựng đơn vị kiểu mẫu theo lời dạy của Bác

                                    

Thiếu nhi biểu diễn tại Hội nghi sơ kết thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Yên Định

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh càng ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nêu gương của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và những yêu cầu nhiệm vụ mới, thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Yên Định nói riêng đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội. Để có được những kết quả đó, đơn vị đã có một số cách làm hay, có hiệu quả rõ nét trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Một là, trong việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Yên Định đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua, tiêu biểu là phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Yên Định (11/12/1961 - 11/12/2021) và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/2/1947 - 20/2/2022), huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai, hướng dẫn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc và xác định đây là nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Việc triển khai, quán triệt thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị với nhiều hình thức, hoạt động, như: tổ chức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân sưu tầm các tư liệu, hiện vật, kỷ vật liên quan đến Bác Hồ với Yên Định, Bác Hồ với Thanh Hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo đưa nội dung chuyên đề hằng năm vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng dưới hình thức tọa đàm, trao đổi, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của từng cá nhân. Đến nay, các ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ huyện đều đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên; in và niêm yết 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tại các khu công sở, nhà văn hóa thôn, khu phố để mọi người biết và theo dõi, giám sát lẫn nhau trong quá trình thực hiện; triển khai mở sổ theo dõi, phân công người theo dõi, xây dựng tiêu chí học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao, đồng thời lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ trong huyện thông qua các hoạt động chính khoá, ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các trường học như: Tổ chức các cuộc thi kể chuyện, sưu tầm các hình ảnh, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm và sinh hoạt truyền thống tại Khu tưởng niệm Bác Hồ xã Yên Trường; nghe bài nói chuyện về Bác của Giáo sư Hoàng Chí Bảo; xem phim tư liệu “Bác Hồ với Thanh Hóa”, “Bác Hồ với Yên Định, Yên Định làm theo lời Bác”. Đặc biệt năm 2021, mừng kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Yên Trường, Yên Định và hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, các trường trên địa bàn huyện đã tổ chức được 218 buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp với hơn 3.000 lượt học sinh tham gia, sau các buổi sinh hoạt đó, mỗi học sinh đều viết bài thu hoạch về nhận thức của bản thân đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu.

Hai là, trong xây dựng các mô hình, điển hình theo lời dạy của Bác

Thấm nhuần lời Bác dạy “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, quán triệt các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền các phong trào thi đua, nêu gương người tốt, việc tốt, các mô hình, điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã được triển khai và đạt kết quả cao, như: Công an với phong trào “người CAND kiểu mẫu, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; Quân sự với phong trào “mỗi ngày một việc làm kiểu mẫu”; MTTQ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”; Liên đoàn lao động với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “xây dựng mô hình Nhà sạch - vườn mẫu”. Hội Nông dân với “mô hình sản xuất kiểu mẫu”; Hội Cựu chiến binh với mô hình “con đường kiểu mẫu”; Đoàn thanh niên, với cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Định gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19”… Đến nay, toàn huyện đã có 81,8% công dân kiểu mẫu, 70,54% gia đình kiểu mẫu; có 01 xã, 33 thôn và 34 cơ quan, đơn vị kiểu mẫu. Thông qua đó đã có hàng nghìn mô hình, điển hình têu biểu đã và đang tạo thành phong trào thi đua sôi động trong toàn huyện góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Bác.

Ba là, luôn quan tâm, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng

Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã luôn quan tâm, thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác biểu dương, khen thưởng trong thực hiện trong các phong trào thi đua nói chung và phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện nói riêng. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, có 103 cá nhân, 97 tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen; 12 tập thể, 16 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Năm 2021, Yên Định hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy đã biểu dương, khen thưởng 60 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng đơn vị kiểu mẫu theo lời dạy của Bác. Qua đó, đã kịp thời động viên, khích lệ và tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn toàn huyện.

Tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, phát huy thành tích đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân huyện Yên Định sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy khát vọng của người Yên Định quyết tâm xây dựng Yên Định thành huyện vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng - an ninh, đến năm 2025 trở thành huyện dẫn đầu của tỉnh./.                

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website