Sức lan tỏa từ việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc

Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc được biểu dương, khen thưởng.

Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc có 16 chi bộ, với tổng số 671 đảng viên. Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021, đảng bộ thị trấn có 63 tập thể và 509 cá nhân đăng ký các phần việc “làm theo”. Tập trung thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, đảng ủy thị trấn chú trọng việc nâng cao nhận thức việc chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn, cho biết: Việc học tập và làm theo Bác đã thực sự trở thành việc làm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị trấn đến các khu dân cư, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thị trấn. Qua đó, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kết quả đó được thể hiện qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm với 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lộc đã ban hành Kết luận số 18-KL/HU gồm 4 nội dung phải thực hiện: Chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; tổ chức học tập chuyên đề vào dịp 19-5 hàng năm; lập và ghi sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lập bảng tiêu chí phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và bảng niêm yết 27 nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Việc triển khai Kết luận số 18-KL/HU được các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đón nhận và thực hiện tích cực, tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong toàn huyện. Hoạt động chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ đến nay đã trở thành nền nếp và duy trì đều đặn tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; hầu hết các chi bộ đảng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vào dịp 19-5 hàng năm; ở tất cả các công sở xã và các cơ quan, đơn vị đã niêm yết bảng đăng ký phấn đấu học tập và làm theo Bác, bảng nhận diện biểu hiện suy thoái... theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đăng ký nêu gương làm theo Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hàng năm đều xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung rèn luyện cụ thể, tạo chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các phong trào thi đua của các ngành, lĩnh vực được phát động sôi nổi, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Xung kích, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Công nhân, viên chức, lao động chung sức xây dựng nông thôn mới”... Từ các phong trào thi đua, cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, như: “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao” ở xã Minh Tân; “Khu dân cư kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” ở thôn Thổ Phụ, xã Vĩnh Tiến, thôn Đồng Minh, xã Vĩnh Phúc và thôn Bồng Trung 2, xã Minh Tân; “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường” ở tất cả các xã, thị trấn; “HTX do phụ nữ làm chủ” ở các xã Vĩnh Thịnh, Minh Tân, thị trấn; “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng”; “Cột điện nở hoa và đường tranh bích họa”; “Vườn rau an toàn cho bé” ở Trường Mầm non Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành...

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị thời gian qua là cơ sở vững chắc để huyện Vĩnh Lộc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giúp tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn huyện. Qua đó, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website