Bác Hồ sống mãi với nhân dân Hải Phòng

(Nguồn: Viện phim Quốc gia)

Đã xem:23854