Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch

(Nguồn: Viện phim Quốc gia)

Đã xem:29947