Kon Tum: Thấm nhuần lời dạy của Bác

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2019. Ảnh: VĂN PHÚC

Thấm nhuần tư tưởng, lời dạy của Người, trong suốt 76 năm qua, đồng bào các DTTS ở tỉnh Kon Tum luôn đoàn kết, gắn bó trong lao động và chiến đấu chống giặc ngoại xâm, góp phần lập nhiều thành tích to lớn trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đặc biệt, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối, đồng bào các DTTS ở tỉnh đã cùng nhau chung sức, chung lòng, bắt tay vào công cuộc xây dựng lại cuộc sống mới trên quê hương của mình.

Kon Tum là một tỉnh miền núi, đồng bào các DTTS chiếm 53%, trình độ dân trí thấp, phương thức sản xuất canh tác lạc hậu, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, chính quyền ở địa phương và sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của đồng bào các dân tộc; trong những năm qua, nhất là sau hơn 35 năm đổi mới đất nước và gần 31 năm, ngày tái lập lại tỉnh (12/8/1991) đến nay, đời sống của đồng bào các DTTS trong tỉnh đã được cải thiện và nâng lên đáng kể, diện mạo nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS ngày càng thay đổi rõ nét. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi được đồng bào tích cực hưởng ứng, tạo nên phong trào quần chúng mạnh mẽ. Bà con đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất thâm canh, từng bước thay thế các loại giống cũ của địa phương năng suất thấp và đưa các loại giống cây, con mới có năng suất cao vào sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, trong những năm qua bà con đã dần cải tiến kỹ thuật trong các ngành nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, chế biến rượu… đã giải quyết được việc làm và tăng thu nhập cho một bộ phận lao động ở địa phương. Với hướng đi thích hợp và cách làm đúng, với truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bà con các DTTS ở các thôn, làng tỉnh Kon Tum đã nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất  hàng hóa, làm giàu hợp pháp để làm ra nhiều của cải vật chất đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho gia đình và làm giàu cho xã hội.

Trong phong trào phát triển kinh tế, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế trang trại và những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ gia đình biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu… Cơ sở hạ tầng “điện, đường, trường, trạm” và các công trình phúc lợi công cộng được xây dựng, hệ thống giao thông được mở mang, nâng cấp hoàn chỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giao lưu buôn bán làm ăn và trao đổi hàng hoá của nhân dân.

Để thực hiện tốt lời dạy của Bác, hơn lúc nào hết, đồng bào các DTTS trong tỉnh đã và đang ra sức phát huy truyền thống cách mạng, yêu nước của mình, tích cực tuyên truyền về chính sách Đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao nhận thức, thắt chặt tình đoàn kết thành một khối thống nhất. Luôn luôn đề cao cảnh giác cách mạng trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù; không tin, không nghe và không làm theo lời của kẻ xấu xúi giục; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, ra sức phấn đấu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào các DTTS của tỉnh ngày càng vững mạnh, một dạ đi theo con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ đã lựa chọn.

Nguyễn Đăng Bình

Theo https://www.baokontum.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website