• Chú trọng việc nêu gương trong cán bộ, đảng viên

  Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trường THPT Tiên Yên (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã cụ thể hóa thành nhiều nội dung, mô hình, việc làm thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, giáo viên, học sinh, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

 • Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

  Nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực học tập và làm theo Bác mỗi ngày bằng những hành động, việc làm cụ thể để luôn xứng đáng với danh xưng cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

 • Mô hình “Đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ và vượt khó, vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình”

  Qua 02 năm (2022 - 2023), Đảng bộ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh với mô hình “Đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ và vượt khó, vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình” mang lại hiệu quả thiết thực trong toàn đảng bộ.

 • Điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  .

 • Ba Tri đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu

  Qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, đơn vị trên địa bàn huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre chú trọng, ngày càng đi vào chiều sâu. Các gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo ngày càng lan tỏa sâu rộng. Từ đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

 • Chi bộ Quân sự xã Tân An: Nuôi heo đất hỗ trợ con đảng viên học giỏi

  Với mong muốn có được nguồn quỹ dành cho công tác an sinh xã hội để hỗ trợ một phần kinh phí học tập cho con đảng viên trong chi bộ và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Chi bộ Quân sự xã Tân An, huyện Càng Long (Trà Vinh) phát động phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng viên Chi bộ với mô hình “Nuôi heo đất hỗ trợ con đảng viên Chi bộ Quân sự học giỏi và vận động 10 suất học bổng cho học sinh”.

 • Tỉnh Bắc Giang xây dựng điển hình học và làm theo Bác để nhân rộng

  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy trong tỉnh Bắc Giang đã quan tâm xây dựng các điển hình tiên tiến. Qua đó góp phần cổ vũ, nhân rộng những việc làm tốt, cách làm hay.

 • Hội Cựu chiến binh thị xã Duy Tiên thi đua học và làm theo Bác

  Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Duy Tiên (Hà Nam) hiện có hơn 7 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 106 chi hội và 3 cơ sở hội khối 487. Thời gian qua, các cấp hội tích cực triển khai, tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, hội viên CCB trong toàn thị xã.

 • Thành phố Kon Tum lan tỏa mạnh mẽ trong học và làm theo Bác

  Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01), nhận thức của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố Kon Tum được nâng lên rõ rệt.

 • Xã Tân Hợp đạt nhiều chuyển biến trong việc học và làm theo Bác

  Với địa hình chủ yếu đồi núi dốc, đất bạc màu, cùng với khí hậu khắc nghiệt, nên sản xuất nông nghiệp ở Tân Hợp gặp nhiều khó khăn. Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã lãnh đạo các chi bộ, ban quản lý bản, lựa chọn những việc làm cụ thể để nâng cao đời sống nhân dân; trong đó, tập trung vận động nhân dân phát triển mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo sức bật từ cơ sở.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất

Liên kết website