Chi bộ điển hình trong học và làm theo Bác

Chi bộ 2 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chi bộ 2 có 10 đảng viên, là chi bộ ghép Phòng Tổ chức cán bộ thanh tra, thi đua khen thưởng và Phòng Kiểm tra nghiệp vụ thi hành án. Hàng năm, Chi bộ luôn quán triệt, triển khai nội dung học tập và làm theo Bác thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ đến cán bộ, đảng viên; chủ động lồng ghép việc học tập đi đôi với công tác xây dựng ngành, xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Chi bộ cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị.

Với chủ đề học tập “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chi bộ đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện; 100% đảng viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác phù hợp với đặc thù công việc. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, các đảng viên sưu tầm, nghiên cứu và kể lại một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó vận dụng linh hoạt vào công việc theo từng vị trí việc làm cụ thể. Bên cạnh đó, Chi bộ khuyến khích đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu và viết bài nêu gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác thông qua hoạt động chuyên môn của công chức và người lao động trong đơn vị.

Từ việc học và làm theo Bác gắn với mỗi nhiệm vụ từng cá nhân, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đối với công tác kiểm tra nghiệp vụ thi hành án, năm 2021, đơn vị đã kiểm tra 3.220 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện; tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn nghiệp vụ của 12 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện. Kịp thời rút kinh nghiệm những sai sót của các đơn vị trong quá trình giải quyết, xét xử các loại án; ban hành các quyết định thi hành án đúng thời hạn, quy định. Tham mưu cho Ủy ban Thẩm phán trong việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xét xử của các đơn vị. Ngoài ra, còn tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về công tác trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; đoàn kiểm tra liên ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án; kiểm tra về công tác quản lý, giam giữ và thi hành án tử hình...

Trong công tác tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban cán sự đảng và lãnh đạo đơn vị ban hành văn bản; tham mưu công tác quy hoạch cán bộ, biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ. Ngoài ra, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách, triển khai thi hành Luật Hòa giải đối thoại tại Tòa án, giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng.

Thông qua học tập và làm theo Bác, hàng quý, Chi bộ đều giới thiệu lên Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh xem xét lựa chọn ghi danh người tốt, việc tốt, lan tỏa những việc làm hay của các tập thể, cá nhân trong toàn thể Đảng bộ, đơn vị. Là đảng viên tiêu biểu của Chi bộ 2, nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có nhiều đề tài, sáng kiến được Hội đồng khoa học - sáng kiến Tòa án nhân dân tỉnh công nhận. Đồng chí Điêu Thị Kim Liên, Bí thư chi bộ, chia sẻ: Thấm nhuần lời Bác dạy cán bộ Tòa án “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, tôi luôn nhận thức sâu sắc, cán bộ tư pháp phải là những người luôn công minh, chính trực, tuyệt đối tuân thủ các quy định của hiến pháp và pháp luật, khách quan không thiên vị, tư lợi cá nhân. Với cương vị là Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng Kiểm tra nghiệp vụ thi hành án, tôi luôn thực hiện tốt trách nhiệm được giao, đôn đốc công việc của phòng đảm bảo đúng thời hạn, kịp thời đề xuất các nội dung có liên quan đến nhiệm vụ của phòng. Đối với các bản án, quyết định được phân công kiểm tra đều hoàn thành 100% và đảm bảo về chất lượng nghiên cứu; kịp thời tham mưu cho lãnh đạo chỉ ra những sai sót của các đơn vị TAND cấp huyện để rút kinh nghiệm.

Từ những kết quả trong việc học và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên Chi bộ 2 đã góp phần xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh trong sạch, vững mạnh. Nhiều năm liền, Chi bộ 2 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; được Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen về thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

Thủy Ngân

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website