Đảng bộ Quế Võ học và làm theo Bác

 Trung tâm huyện lỵ Quế Võ ngày càng được xây dựng khang trang, hiện đại hướng tới trở thành đô thị loại IV.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quế Võ cho biết: “Để Chỉ thị 05 lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề hằng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt; xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương”.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/HU, ngày 17-10-2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Chi, Đảng bộ cơ sở bổ sung nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong sinh hoạt Đảng thường kỳ hằng tháng, các Chi bộ cơ sở đều có nội dung đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo Bác; việc đăng ký học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên hằng năm có tỷ lệ hơn 96%. Đây là một trong những tiêu chuẩn bình xét, phân loại đảng viên hằng năm. Bà Lê Thị Bình, Bí thư Chi bộ thôn Xuân Hòa, xã Đại Xuân chia sẻ: “Chi bộ duy trì sinh hoạt vào ngày mùng 3 hằng tháng. Mỗi tháng, Chi bộ lựa chọn, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực gắn với Chỉ thị 05. Ngoài sinh hoạt định kỳ, 1 năm Chi bộ tổ chức sinh hoạt từ 2 đến 3 chuyên đề về: Xây dựng đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn… 3 năm qua, Chi bộ thôn Xuân Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau gần 6 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng đã xác định rõ trách nhiệm, nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Đồng chí Nguyễn Văn Đáp, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Quế Võ cho biết: “Xác định thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là một trong những nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, chiến sỹ cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện nghiêm túc Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Chỉ thị của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới”. Trong lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Công an huyện Quế Võ thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, đạt kết quả nổi bật qua các đợt tấn công trấn áp tội phạm theo kế hoạch. Năm 2021, tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt hơn 90%; điều tra, khám phá án đạt hơn 80%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt hơn 95%.

Để phong trào học và làm theo Bác hiệu quả, Đảng bộ huyện Quế Võ còn chú trọng tuyên truyền những cách làm hay, mô hình mới, những tấm gương điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin điện tử huyện; Đài Phát thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn. Nhiều hình thức tuyên truyền phong phú được các cấp, ngành, đoàn thể, chỉ đạo tổ chức thực hiện như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, các hoạt động sân khấu hóa, Hội thi kể chuyện Bác Hồ, thanh niên làm theo lời Bác.... Đã có nhiều tác phẩm, phóng sự ca ngợi gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác trong các cuộc thi:“Quế Võ 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ”, “Tìm hiểu Quế Võ 60 năm xây dựng và phát triển”... Qua đó, tạo sức lan toả, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Xuân Bình - Phong Vân

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website