Học tập và làm theo Bác trở thành ý thức tự giác của đảng viên và nhân dân

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa lãnh đạo, chỉ đạo gắn với  triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đưa nội dung về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tỏ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

 

 Người dân xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn tham gia “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”.

Các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn những nội dung đột phá, những vấn đề bức xúc nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và quy định rõ lộ trình thực hiện, đã tạo sự lan tỏa sâu rộng về học và làm theo Bác. Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 2 nội dung công việc có tính chất đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gồm: Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh triển khai, áp dụng các tiến bộ KHKT, tiến hành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trọng tâm là phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển vùng nguyên liệu nông sản phục vụ các cơ sở chế biến và xuất khẩu.

Đến nay, có 658 tổ chức cơ sở đảng đăng ký mô hình học và làm theo Bác, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực xây dựng Đảng, cải cách hành chính, các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, hội viên, tạo chuyển biến rõ nét trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách làm việc gần dân, sát dân, làm cùng nhân dân, đối thoại với nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai với mô hình “Quỹ Chỉ thị 05” đã nhận được sự tham gia ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Đồng chí Lâm Thị Hồng Diệp, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Nhai, thông tin: Từ năm 2013 đến nay, quỹ đã vận động được trên 2,6 tỷ đồng. Từ số tiền trên, hỗ trợ gần 800 triệu đồng để xây dựng công trình lớp học, nhà ăn bán trú cho các trường học vùng khó khăn, như: Nhà lớp học tiểu học và mầm non, bản Huổi Văn, xã Mường Giôn; nhà lớp học mầm non xã Chiềng Khoang; nhà nấu ăn bán trú cho học sinh Trường mầm non Hoa Đào, xã Chiềng Khay; trích 1 tỷ 420 triệu đồng hỗ trợ xóa nhà tạm cho 48 hộ khó khăn về nhà ở; hỗ trợ 10 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến trường...

Ở huyện Mai Sơn, đồng chí Hà Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thông tin: Học và làm theo Bác, Huyện ủy đã triển khai thực hiện mô hình “Ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới”, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc với hơn 80.000 ngày công tham gia xóa 151 nhà tạm cho hộ nghèo; sửa chữa nâng cấp nhà ở cho hơn 500 hộ dân và giúp đỡ hàng nghìn hộ gia đình trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp, đưa gia súc ra khỏi gầm sàn...

Biểu dương những tấm gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Chiềng Lề (Thành phố) đã triển khai sổ ghi danh gương “Người tốt việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết quả, đã ghi danh trên 5.000 việc tốt, mô hình hiệu quả được nhân rộng, lan tỏa trong xã hội...

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là cơ sở vững chắc, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Nguyễn Yến

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website