Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh (Nguyễn Dy Niên, Nxb Chính trị QG - 2008)

  • Chính trị quốc gia - Sự thật
  • 2008
  • 1955

TƯ TƯỞNG NGOẠI GIAO

 HỒ CHÍ MINH

 

 

 

NGUYỄN DY NIÊN

(Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung)

 

 

 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HÀ NỘI - 2008 

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website