Đường Bác Hồ chúng ta đi (Hoàng Quốc Việt, Nxb Thanh niên - 2008)

  • 2007
  • 1665

Lời nói đầu 

Năm 1990, Nhà xuất bản Thanh Niên xuất bản Hồi ký “ Con đường theo Bác” , Hoàng Quốc Việt kể, Đức Vượng ghi.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam), một nhà hoạt động cách mạng kiên cường, bản lĩnh, một người học trò trung thành và xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cuốn sách đã được dư luận xã hội đánh giá cao bởi tính trung thực lịch sử, phản ánh sinh động về hoạt động cách mạng của Bác Hồ và những người theo sự nghiệp của Bác nhằm giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, theo yêu cầu của đông đảo bạn đọc, năm 2003, Nhà xuất bản Thanh Niên tái bản cuốn sách này. Lần này, theo đề nghị của các vị lão thành cách mạng và đông đảo bạn đọc trong cả nước, Nhà xuất bản Thanh Niên lại tái bản lần thứ hai cuốn sách này với tên mới: “Đường Bác Hồ chúng ta đi” .

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Hà Nội, tháng 9 năm 2007

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Tác phẩm trong nước khác

Mới nhất

Liên kết website