Phim tài liệu: Nơi ở của Bác Hồ - một di sản vô giá

(Nguồn: Trung tâm Tư liệu Đài Truyền hình Việt Nam)(Nguồn: Trung tâm Tư liệu Đài Truyền hình Việt Nam)

Đã xem:26022