Phong trào thi đua yêu nước ở huyện biên giới

Mô hình trồng nho Hạ Đen tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã.

Đồng chí Lò Văn Sinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, thông tin: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quán triệt kịp thời các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành kế hoạch đăng ký mô hình, phong trào, việc làm điển hình, chỉ đạo gắn thực hiện các phong trào thi đua với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã đăng ký các mô hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 về “Tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư xây dựng lò hơi nhiệt trong chế biến long nhãn để nâng cao giá trị, tăng thu nhập và hình thành các vùng nguyên liệu phục vụ các nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh”. Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP, Oganic... tích cực kết nối tiêu thụ sản phẩm và đặc biệt chủ động phương án chế biến nông sản ngay tại địa phương.

Đến nay, toàn huyện có 10.320 ha cây ăn quả; có trên 2.760 lò sấy long nhãn. Bước vào vụ nhãn năm nay, các HTX, người trồng nhãn trên địa bàn huyện Sông Mã đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm chất lượng đưa đến người tiêu dùng, dự kiến sản lượng nhãn năm 2022 ước đạt trên 60.000 tấn.

Anh Lường Văn Âm, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Hoa Mười, xã Chiềng Khoong, chia sẻ: Vụ nhãn năm nay, cùng với việc chỉ đạo các thành viên HTX sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật, HTX chủ động kết nối với các doanh nghiệp đối tác truyền thống để đưa sản phẩm nhãn quả tươi ra thị trường quốc tế. Năm nay, ngoài diện tích nhãn của các thành viên, HTX còn liên kết bao tiêu sản phẩm cho người trồng nhãn trên trên địa bàn huyện với tổng diện tích 60 ha.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng được cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Đến nay, huyện giữ vững 2 xã Chiềng Khương, Chiềng Sơ đạt chuẩn nông thôn mới, có 14 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, có 2 xã đạt từ 9 tiêu chí. Bình quân đạt 12,06 tiêu chí/xã. Thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đến nay, xã Chiềng Khương đạt 12/17 tiêu chí, Chiềng Sơ đạt 10/17 tiêu chí.

Ông Lò Văn Sươi, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lầm, thông tin: Với quyết tâm tập trung mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng xã Mường Lầm đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2022, xã tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, huyện; đồng thời, phát động các phong trào thi đua đến từng tổ chức đoàn thể, hội, các bản để huy động mọi nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, vận động người dân phát triển các mô hình kinh tế, hiến đất, ngày công để làm đường giao thông nông thôn, với phương châm bản nào có điều kiện sẽ làm trước để tạo động lực cho các bản còn lại phấn đấu theo. Toàn xã đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới.

Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai sâu rộng và phát triển mạnh mẽ. Các phong trào thi đua chuyên đề được các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện. Một số phong trào thi đua chuyên đề tiêu biểu, như cán bộ, công chức, viên chức Sông Mã thi đua thực hiện văn hóa công sở, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm và phong cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp chuẩn mực. Hay thực hiện phong trào thi đua doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi giai đoạn 2021 - 2025, đã có 2 HTX, 5 hộ gia đình và 6 nông dân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 HTX, 4 nông dân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình xuất sắc trong lao động, sản xuất; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung kích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra sự đột phá về tăng năng suất, chất lượng lao động xã hội. Phong trào thi đua yêu nước đã thúc đẩy huyện Sông Mã đạt được nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, phù hợp với các điều kiện của huyện. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 25,5 tỷ đồng; công tác đầu tư, xây dựng tiếp tục được quan tâm triển khai với 45 dự án; đặc biệt là các dự án trọng tâm thuộc khu đô thị Hưng Mai, khu 6, khu 9.

Tin tưởng rằng, phong trào thi đua yêu nước của huyện Sông Mã tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra; phấn đấu đưa huyện trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website