Bình Xuyên gắn việc học và làm theo Bác với giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm

Thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn (Bình Xuyên) thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc của công dân

Thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy Bình Xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã đưa việc học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 tạo những chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực. Các cấp ủy tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Trọng tâm là xây dựng phong cách, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, bám sát thực tiễn cơ sở, thực hiện nói đi đôi với làm; bảo đảm vừa xây dựng Đảng vững mạnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm, BTV Huyện ủy chỉ đạo mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, lựa chọn việc khó hoặc vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết, lựa chọn làm tiêu chí cam kết với Huyện ủy.

Các đồng chí ủy viên BTV Huyện ủy, huyện ủy viên có trách nhiệm nắm bắt tình hình địa bàn phụ trách, chọn việc khó, khâu yếu để trực tiếp chỉ đạo giải quyết, khắc phục.

Một số địa phương, đơn vị trước đây có vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhưng chưa được quan tâm giải quyết hoặc giải quyết chưa tốt như: tác phong của cán bộ, công chức khi tiếp xúc với nhân dân; vấn đề tồn tại trong quản lý và sử dụng đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng... thì đến nay được tập trung chỉ đạo giải quyết và đạt được những kết quả quan trọng.

Cùng với đó, việc xử lý kỷ luật nghiêm các cá nhân có vi phạm đã tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Một trong những nhiệm vụ khó được BTV Đảng ủy xã Hương Sơn tập trung chỉ đạo giải quyết trong năm 2022 là tháo gỡ khó khăn tạo nguồn phát triển đảng viên.

Trên cơ sở đánh giá thực tế ở địa phương, căn cứ chỉ tiêu của Huyện ủy giao, Đảng ủy xã Hương Sơn giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên hằng năm đến từng chi bộ, bí thư các chi bộ; lấy đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cuối năm.

Đồng thời, gắn trách nhiệm của các đồng chí đảng ủy viên phụ trách nắm bắt nguồn ở cơ sở và thường xuyên theo dõi, đôn đốc các chi bộ tạo nguồn phát triển Đảng. Với những giải pháp cụ thể, từ năm 2021 đến nay, Đảng bộ xã Hương Sơn đã kết nạp được 15 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Sơn Trịnh Thị Kim Thoa cho biết: "Các vụ việc nổi cộm hay các vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân như giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm đất đai, giải phóng mặt bằng... đòi hỏi cán bộ, người đứng đầu phải bám việc, bám dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giải quyết thấu tình đạt lý mọi kiến nghị chính đáng của người dân thì mới nâng cao hiệu quả công việc.

Đối với những vấn đề phát sinh tại địa phương, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị vào cuộc, trực tiếp lắng nghe những phản ánh, kiến nghị của nhân dân để tập trung giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết. Nhờ đó, cơ bản các vụ việc được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng".

Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ngô Quốc Thể cho biết: “Thực hiện Chỉ thị 05 gắn với việc giải quyết nhiệm vụ khó, nổi cộm, nhiều vấn đề trọng tâm ở cơ sở được giải quyết dứt điểm đã tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các xã, thị trấn tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, khắc phục hạn chế được chỉ ra qua những đợt kiểm điểm, đánh giá cuối năm; nắm bắt những vấn đề nhân dân quan tâm, lĩnh vực dễ nảy sinh phức tạp. Từ đó có biện pháp chỉ đạo tháo gỡ kịp thời, tạo động lực để sớm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ địa phương đề ra…”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website