Hà Nam: Học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Bối Cầu

Hằng tháng, các chi bộ lồng ghép nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục..., cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ hiểu sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đăng ký việc làm theo một cách cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

 

 Đảng ủy xã Bối Cầu (Bình Lục) triển khai học tập các nội dung chuyên đề 2022 cho cán bộ chủ chốt xã.

 Theo thống kê của Đảng ủy xã, bình quân trong 5 năm trở lại đây tỉ lệ đảng viên đăng ký học tập theo chuyên đề làm theo Bác đạt 84,4%. Đặc biệt, nhiều mô hình học tập và làm theo gương Bác đã phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Điển hình như các mô hình: Trồng hoa cây cảnh, Ngày thứ bảy với dân, “Thắp sáng đường quê” của Đoàn Thanh niên;  “5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; “Bể thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật” của Hội Nông dân; “Câu lạc bộ bảo vệ môi trường” của Hội Cựu chiến binh; “3 giảm, 4 giữ” của Công an xã; “Con đường sáng, xanh, sạch, đẹp” của Công đoàn xã; “Khu dân cư văn hóa” của Ủy ban MTTQ; mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” của UBND xã.

Đánh giá về việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Đăng Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Bối Cầu cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ xã đến thôn xóm có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Người đứng đầu gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên căn cứ nội dung chủ đề hằng năm đăng ký thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; tập trung giải quyết những vấn đề vướng mắc, nổi cộm kéo dài. Thông qua việc học tập và làm theo Bác, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân từng bước được nâng lên. Việc làm theo từng bước đi vào chiều sâu và lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác, thời gian tới, Đảng bộ xã Bối Cầu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với các chi bộ; đồng thời hướng dẫn nội dung, tiêu chí để đăng ký, bình xét, công nhận gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng nội dung để cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân đăng ký thực hiện. Tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến...

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website