Cần Thơ: Nhân rộng cách làm hay, hiệu quả trong học tập, làm theo Bác

Quang cảnh Hội nghị.

Chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đánh giá, việc quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác triển khai, tuyên truyền về học tập và làm theo Bác được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Những tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng ngoài xã hội, đã có sự tác động rất lớn, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của thành phố có ý thức tu dưỡng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do công tác triển khai quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa được các địa phương, đơn vị ở thành phố Cần Thơ triển khai chủ yếu qua hình thức trực tuyến và phương tiện thông tin đại chúng nên chất lượng chưa cao. Một số cấp ủy chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cấp dưới trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch của cấp mình, cam kết thực hiện của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền những cách làm hay, tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác còn hình thức...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu cấp ủy tiếp tục quan tâm, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Bên cạnh đó, cần đưa việc “học tập”, “làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cấp ủy Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị phải phát huy đầy đủ vai trò tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình hành động, việc làm cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, làm hình thức. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe các ý kiến về kết quả thực hiện, chia sẻ về một số mô hình mới, sáng tạo, những cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện Kết luận số 01. Các địa phương, đơn vị đã nêu những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện; những nguyên nhân chủ quan, khách quan, hạn chế và đề xuất, kiến nghị những giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều, qua 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, quận đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Nhiều hoạt động thi đua, các phong trào yêu nước gắn kết giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng bộ quận Ninh Kiều đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Bếp ăn từ thiện”, “Gian hàng 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng - San sẻ yêu thương”, chương trình “Chia sẻ yêu thương - hỗ trợ khẩn cấp”; mô hình “Kết nối, cung ứng, bình ổn giá nông sản”, Đội shipper đi chợ hộ dân…

Dịp này, 54 tập thể, 78 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website