Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc văn bia tại chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương (15/2/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc văn bia tại chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương (15/2/1965)

Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm và chúc tết đồng bào tỉnh Hà Bắc (Xuân Đinh Mùi, 9/2/1967)

Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm và chúc tết đồng bào tỉnh Hà Bắc (Xuân Đinh Mùi, 9/2/1967)

Thăm xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Người căn dặn nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, đào giếng để có nước sạch (15/2/1965)

Thăm xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Người căn dặn nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, đào giếng để có nước sạch (15/2/1965)

Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Hà Nội vui mừng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (25/11/1965)

Đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm Hà Nội vui mừng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh (25/11/1965)

Thăm bệnh xá Vân Đình, tỉnh Hà Tây, Người căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu” (20/4/1963)

Thăm bệnh xá Vân Đình, tỉnh Hà Tây, Người căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu” (20/4/1963)

Một trang bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Học sinh và lao động" (1957)

Một trang bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Học sinh và lao động" (1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội diễn tập (1957)

Bút tích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị ngành Công nghiệp nhẹ toàn quốc (16/1/1965)

Bút tích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hội nghị ngành Công nghiệp nhẹ toàn quốc (16/1/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và họa sĩ Phan Chánh

Chủ tịch Hồ Chí Minh và họa sĩ Phan Chánh

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội (19/12/1963)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp học bổ túc văn hóa và kỹ thuật buổi tối của công nhân Nhà máy ô tô “1-5”, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hóa ngành Công nghiệp Hà Nội (19/12/1963)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần hỏi thăm ông Tám Danh, nghệ sĩ cải lương Nam Bộ tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III (1/12/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ân cần hỏi thăm ông Tám Danh, nghệ sĩ cải lương Nam Bộ tại Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III (1/12/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội (25/11/1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội (25/11/1961)

Thăm Nhà máy cao su, xà phòng và thuốc lá Hà Nội, Người xem suất ăn bồi dưỡng giữa ca của công nhân (26/1/1961)

Thăm Nhà máy cao su, xà phòng và thuốc lá Hà Nội, Người xem suất ăn bồi dưỡng giữa ca của công nhân (26/1/1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy bòng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội (28/4/1964)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy bòng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội (28/4/1964)

Trong cuộc mít tinh mùa xuân và đón nhận Cờ luân lưu thi đua khá nhất, hàng vạn công nhân, cán bộ Quảng Ninh hứa với Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sức sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc (2/2/1965)

Trong cuộc mít tinh mùa xuân và đón nhận Cờ luân lưu thi đua khá nhất, hàng vạn công nhân, cán bộ Quảng Ninh hứa với Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sức sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc (2/2/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy dệt 8-3 Hà Nội nhân dịp nhà máy chuẩn bị khánh thành và chính thức bước vào sản xuất (8/3/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy dệt 8-3 Hà Nội nhân dịp nhà máy chuẩn bị khánh thành và chính thức bước vào sản xuất (8/3/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị cán bộ Công đoàn cơ sở toàn miền Bắc (13/8/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị cán bộ Công đoàn cơ sở toàn miền Bắc (13/8/1962)

Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Người đề tặng 4 chữ: “Cố gắng, tiến bộ” trên chiếc lọ hoa, sản phẩm của nhà máy (26/7/1962)

Thăm Nhà máy sứ Hải Dương, Người đề tặng 4 chữ: “Cố gắng, tiến bộ” trên chiếc lọ hoa, sản phẩm của nhà máy (26/7/1962)

Bà con Pác Bó, Cao Bằng vô cùng xúc động được gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 20 năm xa cách (20/2/1961)

Bà con Pác Bó, Cao Bằng vô cùng xúc động được gặp lại Chủ tịch Hồ Chí Minh sau 20 năm xa cách (20/2/1961)

“Hai mươi năm trước ở nơi này Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây; Lãnh đạo toàn dân ta kháng chiến, Non sông gấm vóc có ngày nay” (Hồ Chí Minh)

“Hai mươi năm trước ở nơi này Đảng vạch con đường đánh Nhật, Tây; Lãnh đạo toàn dân ta kháng chiến, Non sông gấm vóc có ngày nay” (Hồ Chí Minh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website