Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

Ngày mùng một Tết Bính Thân, Người thăm công trường xây dựng cầu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (12/2/1956)

Ngày mùng một Tết Bính Thân, Người thăm công trường xây dựng cầu Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (12/2/1956)

Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ VI quyết định sửa đổi Hiến pháp ban hành năm 1946 và nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp (29/12/1956)

Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ VI quyết định sửa đổi Hiến pháp ban hành năm 1946 và nhất trí bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Trưởng ban sửa đổi Hiến pháp (29/12/1956)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (8/7/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã nông nghiệp Tân Lập, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (8/7/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm kè bảo vệ sông Đà ở Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (8/7/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm kè bảo vệ sông Đà ở Cổ Đô, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (8/7/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, Hà Đông (12/1/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, Hà Đông (12/1/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường đại thủy nông Bắc – Hưng – Hải (25/12/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường đại thủy nông Bắc – Hưng – Hải (25/12/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các anh hùng và chiến sĩ thi đua nông nghiệp (27/5/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các anh hùng và chiến sĩ thi đua nông nghiệp (27/5/1957)

Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (31/5/1957)

Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (31/5/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc (26/1/1956)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc (26/1/1956)

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cứu quốc lần thứ II nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (2/11/1956)

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cứu quốc lần thứ II nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm (2/11/1956)

Thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở cán bộ, công nhân phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức thi đua xây dựng miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam (19/5/1955)

Thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người nhắc nhở cán bộ, công nhân phát huy truyền thống cách mạng của nhà máy, ra sức thi đua xây dựng miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam (19/5/1955)

Nhân dân Hà Nội phấn khởi chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ (1/1/1955)

Nhân dân Hà Nội phấn khởi chào mừng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ gian khổ (1/1/1955)

Tại Bắc Bộ Phủ, Người tiếp các đại biểu nhân dân Hà Nội sau ngày giải phóng thủ đô (16/10/1954)

Tại Bắc Bộ Phủ, Người tiếp các đại biểu nhân dân Hà Nội sau ngày giải phóng thủ đô (16/10/1954)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (7/1954)

Chủ tịch Hồ Chí Minh sau ngày toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (7/1954)

Hồ Chủ tịch tham gia tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958)

Hồ Chủ tịch tham gia tát nước chống hạn ở cánh đồng Quang Tó, xã Đại Thanh, tỉnh Hà Tây (1958)

Thăm khu nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá (Hà Nội) ngày 24/2/1959, Bác xem cả từng phần thức ăn của công nhân

Thăm khu nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá (Hà Nội) ngày 24/2/1959, Bác xem cả từng phần thức ăn của công nhân

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy dệt 8/3 (1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy dệt 8/3 (1965)

Hồ Chủ tịch thăm lớp bổ túc văn hoá khu lao động Lương Yên, Hà Nội (1956)

Hồ Chủ tịch thăm lớp bổ túc văn hoá khu lao động Lương Yên, Hà Nội (1956)

Bác Hồ thăm nhà máy diêm Thống Nhất trong những năm đầu khôi phục kinh tế (1956)

Bác Hồ thăm nhà máy diêm Thống Nhất trong những năm đầu khôi phục kinh tế (1956)

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội (ngày 19/5/1955). Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà nước, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam

Đến thăm nhà máy xe lửa Gia Lâm, Hà Nội (ngày 19/5/1955). Người nhắc nhở công nhân, cán bộ phát huy truyền thống cách mạng của nhà nước, ra sức xây dựng miền Bắc, ủng hộ miền Nam

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website