Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết (1967)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết (1967)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm đơn vị bộ đội công binh đang diễn tập bắc cầu phao vượt sông Hồng ban đêm (5/2/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng thăm đơn vị bộ đội công binh đang diễn tập bắc cầu phao vượt sông Hồng ban đêm (5/2/1966)

Người thăm bộ đội tên lửa, trước ngày đơn vị ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi máy bay Mỹ (26/8/1965)

Người thăm bộ đội tên lửa, trước ngày đơn vị ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi máy bay Mỹ (26/8/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô (25/9/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm các chiến sĩ lực lượng phòng không bảo vệ Thủ đô (25/9/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam đang sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển Tổ quốc (22/1/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam đang sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển Tổ quốc (22/1/1962)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp miền Bắc bừng bừng khí thế sản xuất (2)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp miền Bắc bừng bừng khí thế sản xuất (2)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp miền Bắc bừng bừng khí thế sản xuất

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắp miền Bắc bừng bừng khí thế sản xuất

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm tranh của các họa sĩ từ chiến trường miền Nam gửi ra (24/10/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem triển lãm tranh của các họa sĩ từ chiến trường miền Nam gửi ra (24/10/1966)

Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, Người kêu gọi đồng bào miền Bắc thi đua: “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt”

Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, Người kêu gọi đồng bào miền Bắc thi đua: “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt”

Người nói chuyện với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt

Người nói chuyện với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (13/2/1969)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (13/2/1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (28/2/1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc (28/2/1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24/11/1964)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam ra dự Hội nghị Quốc tế đoàn kết với nhân dân Việt Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, bảo vệ hòa bình (24/11/1964)

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (30/1/1965) (2)

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (30/1/1965) (2)

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (30/1/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Lễ kỷ niệm lần thứ 35 Ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (30/1/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn đại biểu Anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (11/11/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đoàn đại biểu Anh hùng, chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam ra thăm miền Bắc (11/11/1965)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các học viên dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội (14/5/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các học viên dự lớp bồi dưỡng đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội (14/5/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc (20/10/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần đầu tiên ra thăm miền Bắc (20/10/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam (5/1/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện bảo tàng Lịch sử Việt Nam (5/1/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Người xem bia ghi danh các Tiến sĩ đầu tiên ở Việt Nam (29/1/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Người xem bia ghi danh các Tiến sĩ đầu tiên ở Việt Nam (29/1/1960)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website