Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại đình Tân Trào, nơi Người đã chù trì Quốc dân Đại hội, quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng (20/3/1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lại đình Tân Trào, nơi Người đã chù trì Quốc dân Đại hội, quyết định Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng (20/3/1961)

Người chụp ảnh cùng các chiến sĩ cách mạng lão thành tham gia Phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh 1930-1931 (9/12/1961)

Người chụp ảnh cùng các chiến sĩ cách mạng lão thành tham gia Phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh 1930-1931 (9/12/1961)

Người thăm lại ngôi nhà quê ngoại ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (12/1961)

Người thăm lại ngôi nhà quê ngoại ở làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (12/1961)

Người thăm lại ngôi nhà quê nội ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (12/1961)

Người thăm lại ngôi nhà quê nội ở làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (12/1961)

Bà con xã Kim Liên đón Người về thăm (1957)

Bà con xã Kim Liên đón Người về thăm (1957)

Mười vạn nhân dân, cán bộ và bộ đội tỉnh Thanh Hóa mít tinh chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và hứa với Người ra sức xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa (12/1961)

Mười vạn nhân dân, cán bộ và bộ đội tỉnh Thanh Hóa mít tinh chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và hứa với Người ra sức xây dựng Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa (12/1961)

Người cùng kéo lưới với bà con ngư dân ở vùng biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (7/1/1960)

Người cùng kéo lưới với bà con ngư dân ở vùng biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (7/1/1960)

Người dùng thử máy cấy lúa cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa Sở Nông lâm Hà Nội (16/7/1960)

Người dùng thử máy cấy lúa cải tiến tại Trại thí nghiệm trồng lúa Sở Nông lâm Hà Nội (16/7/1960)

Tại Hội nghị Thanh niên xã hội chủ nghĩa khu Việt Bắc, Người thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pồn bị mù cả hai mắt nhưng có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ (13/3/1960)

Tại Hội nghị Thanh niên xã hội chủ nghĩa khu Việt Bắc, Người thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pồn bị mù cả hai mắt nhưng có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ (13/3/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Phủ Chủ tịch (4/1/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Phủ Chủ tịch (4/1/1960)

Bà con kiều bào Việt Nam ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên đến thăm và chúc tết Người tại Phủ Chủ tịch (29/1/1960)

Bà con kiều bào Việt Nam ở Thái Lan về nước chuyến đầu tiên đến thăm và chúc tết Người tại Phủ Chủ tịch (29/1/1960)

Ngày 5/9/1960, Đảng Lao động họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”

Ngày 5/9/1960, Đảng Lao động họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Đại hội lần này là Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp Hội nghị Trung ương lần thứ 16 (4/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Việt Nam (1/1/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Hiến pháp xã hội chủ nghĩa đầu tiên của Việt Nam (1/1/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (7/1960)

Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng cụ Tôn Đức Thắng được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (7/1960)

Người rèn luyện thân thể đều đặn hàng ngày

Người rèn luyện thân thể đều đặn hàng ngày

Người chăm sóc cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng (1957)

Người chăm sóc cây vú sữa của đồng bào miền Nam gửi tặng (1957)

Người khen ngợi vận động viên đạt thành tích cao trong Đại hội thể dục thể thao Thủ đô Hà Nội lần thứ nhất (5/2/1961)

Người khen ngợi vận động viên đạt thành tích cao trong Đại hội thể dục thể thao Thủ đô Hà Nội lần thứ nhất (5/2/1961)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động: Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu (Cuộc vận động ba xây, ba chống), 27/7/1963

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hội nghị phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về cuộc vận động: Nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu (Cuộc vận động ba xây, ba chống), 27/7/1963

“Người ngồi đó với cây chì đỏ Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Thơ Tố Hữu)

“Người ngồi đó với cây chì đỏ Vạch đường đi từng bước, từng giờ” (Thơ Tố Hữu)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website