Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1930 - 1945

Thư kính cáo đồng bào do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết gửi các tầng lớp nhân dân cả nước (06-06-1941)

Thư kính cáo đồng bào do đồng chí Nguyễn Ái Quốc viết gửi các tầng lớp nhân dân cả nước (06-06-1941)

Tấm thẻ Hồ Chi Minh dùng để dự Hội nghị các đại biểu cách mạng hải ngoại tại Liễu Châu, Trung Quốc (3-1944)

Tấm thẻ Hồ Chi Minh dùng để dự Hội nghị các đại biểu cách mạng hải ngoại tại Liễu Châu, Trung Quốc (3-1944)

Ru-lô, Mã số và Bàn đá in Báo ''Việt Nam Độc Lập'' (1941)

Ru-lô, Mã số và Bàn đá in Báo ''Việt Nam Độc Lập'' (1941)

Nhóm tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại diện các bộ và nhân dân Hà Quảng, Cao Bằng

Nhóm tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại diện các bộ và nhân dân Hà Quảng, Cao Bằng

Nhà của ông Hứa Gia Khởi, làng Nặm Quang (Trung Quốc), nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở trong thời gian mở lớp huấn luyện chính trị cho các cán bộ Việt Nam (12-1940)

Nhà của ông Hứa Gia Khởi, làng Nặm Quang (Trung Quốc), nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã ở trong thời gian mở lớp huấn luyện chính trị cho các cán bộ Việt Nam (12-1940)

Nhà cụ Dương Văn Đình, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc thường đi lại tiếp xúc với quần chúng tuyên truyền Cách mạng tại Pác Bó (1941-1945)

Nhà cụ Dương Văn Đình, nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc thường đi lại tiếp xúc với quần chúng tuyên truyền Cách mạng tại Pác Bó (1941-1945)

Một số tài liệu tuyên truyền cách mạng

Một số tài liệu tuyên truyền cách mạng

Lịch sử Đảng Cộng sản Nga, đồng chí Nguyễn Ái Quốc dịch sang tiếng Việt (1941-1945)

Lịch sử Đảng Cộng sản Nga, đồng chí Nguyễn Ái Quốc dịch sang tiếng Việt (1941-1945)

Lá cờ đã được dùng trong Hội nghị Trung ương Đảng Lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang từ nước ngoài về (1941)

Lá cờ đã được dùng trong Hội nghị Trung ương Đảng Lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang từ nước ngoài về (1941)

Chiếc valy mây đựng tài liệu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang từ nước ngoài về nước (1941)

Chiếc valy mây đựng tài liệu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc mang từ nước ngoài về nước (1941)

Nhân dân các dân tộc Cao Bằng tổ chức biểu tình đón ông Gôđa lên Cao Bằng để đưa bản ''Dân nguyện" cho ông tại km8 (02-1937)

Nhân dân các dân tộc Cao Bằng tổ chức biểu tình đón ông Gôđa lên Cao Bằng để đưa bản ''Dân nguyện" cho ông tại km8 (02-1937)

Bộ quần áo tang nhân dân Pác Bó mặc làm lễ truy điệu bên bờ suối Lênin khi Bác Hồ đi xa

Bộ quần áo tang nhân dân Pác Bó mặc làm lễ truy điệu bên bờ suối Lênin khi Bác Hồ đi xa

ượng Các Mác trong hang Cốc Bó

ượng Các Mác trong hang Cốc Bó

Nền nhà của ông Lý Quốc Súng – nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở và làm việc trong những ngày đầu về nước (28-01 đến 07-02 năm 1941)

Nền nhà của ông Lý Quốc Súng – nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc ở và làm việc trong những ngày đầu về nước (28-01 đến 07-02 năm 1941)

Toàn cảnh hang Cốc Bó

Toàn cảnh hang Cốc Bó

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử Pác Bó tại xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Địa điểm cây ổi nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường hái lá để đun nước uống, năm 1941

Địa điểm cây ổi nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh thường hái lá để đun nước uống, năm 1941

Lán Khuổi Nặm - nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (5-1941)

Lán Khuổi Nặm - nơi đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VII (5-1941)

Hang Diêm Tiêu - nơi cất dấu tài liệu bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1941-1945)

Hang Diêm Tiêu - nơi cất dấu tài liệu bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1941-1945)

Hang Slí Điếng – Hộp thư liên lạc bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1941-1945)

Hang Slí Điếng – Hộp thư liên lạc bí mật của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1941-1945)

1 2 3

Mới nhất

Liên kết website