Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trước năm 1930

Danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ hoạt động ở Pari, Pháp (1919-1923)

Danh thiếp thợ ảnh của Nguyễn Ái Quốc trong thời kỳ hoạt động ở Pari, Pháp (1919-1923)

Khách sạn Cáclơtơn (Carlton) ở Luân Đôn (London), nước Anh, nơi Nguyễn Tất Thành làm thuê trong những năm 1914-1917

Khách sạn Cáclơtơn (Carlton) ở Luân Đôn (London), nước Anh, nơi Nguyễn Tất Thành làm thuê trong những năm 1914-1917

Khách sạn Parker ở thành phố Boston, nước Mỹ, nơi Nguyễn Tất Thành làm thuê trong những năm 1912-1913

Khách sạn Parker ở thành phố Boston, nước Mỹ, nơi Nguyễn Tất Thành làm thuê trong những năm 1912-1913

Nguyễn Ái Quốc ở Pháp năm 1920

Nguyễn Ái Quốc ở Pháp năm 1920

Tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (L’Admiral Latouche Trévill), nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước (6/1911)

Tàu Đô đốc Latútsơ Tơrêvin (L’Admiral Latouche Trévill), nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước (6/1911)

Trên đường vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã dừng chân ở Trường Dục Thanh, Phan Thiết từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911

Trên đường vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã dừng chân ở Trường Dục Thanh, Phan Thiết từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911

Nguyễn Tất Thành tham gia biểu tình chống thuế (1908)

Nguyễn Tất Thành tham gia biểu tình chống thuế (1908)

Trường Quốc học Huế, nơi Nguyễn Tất Thành đã học tập trong những năm 1907-1908

Trường Quốc học Huế, nơi Nguyễn Tất Thành đã học tập trong những năm 1907-1908

Ông Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1950), anh trai Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Sinh Khiêm (1888-1950), anh trai Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Thanh (1884-1954), chị gái Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Thanh (1884-1954), chị gái Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụ Hoàng Thị Loan (1868-1901), thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụ Hoàng Thị Loan (1868-1901), thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (1862-1929), thân phụ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sông Lam, núi Hồng (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sông Lam, núi Hồng (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngôi nhà quê nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống cùng gia đình (làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Ngôi nhà quê nội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống cùng gia đình (làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Ngôi nhà quê ngoại - nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Ngôi nhà quê ngoại - nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)

Khách sạn Trung tâm Mátxcơva, nơi Nguyễn Ái Quốc ở trong thời gian dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (7/1924)

Khách sạn Trung tâm Mátxcơva, nơi Nguyễn Ái Quốc ở trong thời gian dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (7/1924)

Bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” của Nguyễn Ái Quốc, đăng báo Sự Thật, Liên Xô (27/1/1924)

Bài “Lênin và các dân tộc thuộc địa” của Nguyễn Ái Quốc, đăng báo Sự Thật, Liên Xô (27/1/1924)

Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923)

Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923)

Sách Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản lần đầu tiên ở Pháp năm 1925

Sách Bản án chế độ thực dân Pháp của Nguyễn Ái Quốc, xuất bản lần đầu tiên ở Pháp năm 1925

Trụ sở đầu tiên của báo Người cùng khổ (Le Paria), nhà số 16, phố Giắccơ - Calô (Jacques Calot), quận IV, thủ đô Pari, nước Pháp

Trụ sở đầu tiên của báo Người cùng khổ (Le Paria), nhà số 16, phố Giắccơ - Calô (Jacques Calot), quận IV, thủ đô Pari, nước Pháp

1 2

Mới nhất

Liên kết website