Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

Bác Hồ đến thăm nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội (ngày 11/5/1959)

Bác Hồ đến thăm nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội (ngày 11/5/1959)

Hồ Chủ tịch thăm lớp học của công nhân nhà máy ô tô 1/5, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hoá ngành công nghiệp Hà Nội (1963)

Hồ Chủ tịch thăm lớp học của công nhân nhà máy ô tô 1/5, lá cờ đầu của phong trào bổ túc văn hoá ngành công nghiệp Hà Nội (1963)

Hồ Chủ tịch thăm nhà máy điện Vinh (1957)

Hồ Chủ tịch thăm nhà máy điện Vinh (1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất chăm chỉ tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người rất chăm chỉ tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các cơ sở sản xuất và vận chuyển than ở Quảng Ninh (ngày 30/3/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các cơ sở sản xuất và vận chuyển than ở Quảng Ninh (ngày 30/3/1959)

Ngày 15/11/1968, tại Phủ Chủ tịch, Hồ Chủ tịch và đồng chí Lê Duẩn thân mật tiếp đoàn đại biểu công nhân khu mỏ than Quảng Ninh

Ngày 15/11/1968, tại Phủ Chủ tịch, Hồ Chủ tịch và đồng chí Lê Duẩn thân mật tiếp đoàn đại biểu công nhân khu mỏ than Quảng Ninh

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tỉnh Hà Bắc (ngày 9/2/1967)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi tỉnh Hà Bắc (ngày 9/2/1967)

Bác Hồ thăm Viện Bảo tàng Khu tự trị Việt Bắc (năm 1964)

Bác Hồ thăm Viện Bảo tàng Khu tự trị Việt Bắc (năm 1964)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng cơ khí Khu gang thép Thái Nguyên (năm 1964)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm xưởng cơ khí Khu gang thép Thái Nguyên (năm 1964)

Bác Hồ thăm xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Hưng (năm 1965). Tại đây, Bác Hồ đã căn dặn phải chú ý thực hiện nếp sống mới.

Bác Hồ thăm xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Hưng (năm 1965). Tại đây, Bác Hồ đã căn dặn phải chú ý thực hiện nếp sống mới.

Hồ Chủ tịch thăm công trường xây dựng Khu gang thép Thái Nguyên (năm 1964)

Hồ Chủ tịch thăm công trường xây dựng Khu gang thép Thái Nguyên (năm 1964)

Thăm Nhà máy sứ Hải Dương (ngày 26/7/1962), Bác Hồ đã để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ sứ của Nhà máy

Thăm Nhà máy sứ Hải Dương (ngày 26/7/1962), Bác Hồ đã để lại một bức vẽ lịch sử trên chiếc lọ sứ của Nhà máy

Bác Hồ tới thăm các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hóa (1957)

Bác Hồ tới thăm các cháu thiếu nhi miền Nam tập kết ra Bắc ở tỉnh Thanh Hóa (1957)

Bác Hồ gặp mặt các đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm thủ đô Hà Nội (năm 1963)

Bác Hồ gặp mặt các đại biểu phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang về thăm thủ đô Hà Nội (năm 1963)

Đại biểu Phụ nữ các dân tộc Tây Bắc vô cùng vui mừng, phấn khởi được gặp Bác Hồ (năm 1959)

Đại biểu Phụ nữ các dân tộc Tây Bắc vô cùng vui mừng, phấn khởi được gặp Bác Hồ (năm 1959)

Hồ Chủ tịch về thăm đình Tân Trào (1961), nơi đây Người đã chủ trì Quốc dân đại hội quyết định Tổng khởi nghĩa và bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc

Hồ Chủ tịch về thăm đình Tân Trào (1961), nơi đây Người đã chủ trì Quốc dân đại hội quyết định Tổng khởi nghĩa và bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc

Hồ Chủ tịch nói chuyện với hơn 10 vạn đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang (ngày 26/3/1963)

Hồ Chủ tịch nói chuyện với hơn 10 vạn đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang (ngày 26/3/1963)

Lên tận miền núi giáp biên giới Việt - Trung, Người đi thăm mỏ thiếc Tĩnh Túc, Cao Bằng (1958)

Lên tận miền núi giáp biên giới Việt - Trung, Người đi thăm mỏ thiếc Tĩnh Túc, Cao Bằng (1958)

Bác Hồ thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pồn, bị mù cả hai mắt nhưng đã có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ (1960)

Bác Hồ thăm hỏi chiến sĩ thi đua Phạm Trung Pồn, bị mù cả hai mắt nhưng đã có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ (1960)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website