Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp gặp mặt các cán bộ cao cấp toàn quân (11/5/1969)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp gặp mặt các cán bộ cao cấp toàn quân (11/5/1969)

Thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết đồng bào và chiến sĩ Xuân Kỷ Dậu (1969)

Thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc Tết đồng bào và chiến sĩ Xuân Kỷ Dậu (1969)

Thơ chúc Tết Mậu Thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1968)

Thơ chúc Tết Mậu Thân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1968)

Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Ngày 27 tháng 3 năm 1964, Hội nghị Chính trị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập khai mạc tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về việc thu xếp để Người vào thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam (10/3/1968)

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về việc thu xếp để Người vào thăm đồng bào chiến sĩ miền Nam (10/3/1968)

Bút tích bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, cảm ơn Quốc hội đã có ý tặng Người tấm Huân chương sao vàng (8/5/1963)

Bút tích bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa II, cảm ơn Quốc hội đã có ý tặng Người tấm Huân chương sao vàng (8/5/1963)

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện mẹ Nguyễn Thị Suốt, người anh hùng đã chèo đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, dưới bom đạn Mỹ (30/12/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi chuyện mẹ Nguyễn Thị Suốt, người anh hùng đã chèo đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình, dưới bom đạn Mỹ (30/12/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967)

Người tặng hoa cho ba nữ dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh (24/9/1968)

Người tặng hoa cho ba nữ dân quân Quảng Bình, Vĩnh Linh (24/9/1968)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Anh hùng và các chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (2/1/1967)

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu dự Đại hội Anh hùng và các chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (2/1/1967)

Thanh niên miền Bắc với phong trào thi đua “Ba sẵn sàng”, sản xuất giỏi, chiến đấu cừ vì độc lập tự do của Tổ quốc, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Thanh niên miền Bắc với phong trào thi đua “Ba sẵn sàng”, sản xuất giỏi, chiến đấu cừ vì độc lập tự do của Tổ quốc, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược

Tiến công căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ ở Khe Sanh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Tiến công căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ ở Khe Sanh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Căn cứ giặc Mỹ và tay sai ở Sài Gòn bị Quân giải phóng bắn cháy

Căn cứ giặc Mỹ và tay sai ở Sài Gòn bị Quân giải phóng bắn cháy

Chiếm cao điểm 13, phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Chiếm cao điểm 13, phía Bắc tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30/12/1966)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30/12/1966)

Nhiều trung đội nữ dân quân tự vệ đã dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ

Nhiều trung đội nữ dân quân tự vệ đã dũng cảm bắn rơi máy bay Mỹ

Kỷ niệm lần thứ 77 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1967, Hà Nội bắn rơi 10 máy bay giặc Mỹ

Kỷ niệm lần thứ 77 Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1967, Hà Nội bắn rơi 10 máy bay giặc Mỹ

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Chúng cháu quyết mang tinh thần ấy trong mỗi lần xuất kích. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội Không quân Nhân dân Việt Nam (9/2/1967)

“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” – Chúng cháu quyết mang tinh thần ấy trong mỗi lần xuất kích. Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội Không quân Nhân dân Việt Nam (9/2/1967)

Thơ mừng Xuân Đinh Mùi 1967 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thơ mừng Xuân Đinh Mùi 1967 của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website