Tư liệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954 - 1969

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ công nhân Nhà máy liên hợp dệt Nam Định đang phấn đấu thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (21/5/1963)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ công nhân Nhà máy liên hợp dệt Nam Định đang phấn đấu thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất (21/5/1963)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên (1/1/1964)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm khu công nghiệp Liên hợp gang thép Thái Nguyên nhân dịp lò cao số 1 ra mẻ gang đầu tiên (1/1/1964)

Người thăm lớp học vỡ lòng ở phố Hàng Than, khu Trúc Bạch, Hà Nội (31/12/1958)

Người thăm lớp học vỡ lòng ở phố Hàng Than, khu Trúc Bạch, Hà Nội (31/12/1958)

Người thăm lớp bổ túc văn hóa của bà con lao động ở khu Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956)

Người thăm lớp bổ túc văn hóa của bà con lao động ở khu Lương Yên, Hà Nội (27/3/1956)

Thăm lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (13/9/1958)

Thăm lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (13/9/1958)

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ giáo viên bổ túc văn hóa (17/12/1959)

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ giáo viên bổ túc văn hóa (17/12/1959)

Đại biểu học sinh trường Trung học Trung Vương, Hà Nội chúc mừng sinh nhật Người (19/5/1956)

Đại biểu học sinh trường Trung học Trung Vương, Hà Nội chúc mừng sinh nhật Người (19/5/1956)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị công giáo toàn quốc (9/3/1955)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu dự Hội nghị công giáo toàn quốc (9/3/1955)

Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén” (8/9/1962)

Tại Đại hội lần thứ III những người viết báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén” (8/9/1962)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam (3/1/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu Hội Phật giáo Việt Nam (3/1/1957)

Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ II vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện (28/2/1957)

Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ II vui mừng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện (28/2/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô. Người căn dặn: “Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện… tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi” (16/11/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem mô hình quy hoạch xây dựng Thủ đô. Người căn dặn: “Trong thiết kế phải đồng bộ đường sá, hệ thống thoát nước, lưới điện… tránh cản trở sự đi lại của nhân dân. Phải có quy hoạch trước, tránh làm rồi lại phá đi” (16/11/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng may 10, Người góp ý kiến về cách cắt may sao cho nhanh, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng (8/1/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng may 10, Người góp ý kiến về cách cắt may sao cho nhanh, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng (8/1/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, công nhân Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội (13/5/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, công nhân Nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội (13/5/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cơ sở sản xuất vận chuyển than ở vùng mỏ Quảng Ninh (30/3/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cơ sở sản xuất vận chuyển than ở vùng mỏ Quảng Ninh (30/3/1959)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội miền Nam tập kết đang huấn luyện tại tỉnh Nghệ An (6/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bộ đội miền Nam tập kết đang huấn luyện tại tỉnh Nghệ An (6/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ thiếc Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng (15/9/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm mỏ thiếc Tĩnh Túc, tỉnh Cao Bằng (15/9/1958)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh, tỉnh Nghệ An (6/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng Nhà máy điện Vinh, tỉnh Nghệ An (6/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng (30/5/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng (30/5/1957)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy diêm Thống Nhất Hà Nội (16/8/1956)

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy diêm Thống Nhất Hà Nội (16/8/1956)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mới nhất

Liên kết website