Sông Lô xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả

 Mô hình “Đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học” của Trường THCS Sông Lô là một trong những điển hình trong học tập và làm theo Bác

45 mô hình tiêu biểu, hiệu quả

Với nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sông Lô đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có gần 100 mô hình, điển hình học tập Bác, trong đó, có 45 mô hình tiêu biểu, vượt 350% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao.

Qua kiểm tra thực tế tại các mô hình, điển hình, BTV Huyện ủy nhận thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế các biểu hiện hình thức mang tính phong trào. Các mô hình xác định việc học tập Bác là việc làm thường xuyên, bằng việc làm cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Một trong những điển hình được Huyện ủy đánh giá cao là mô hình “Đổi mới để nâng cao chất lượng dạy và học” của Trường THCS Sông Lô. Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Lô Lê Thanh Sơn cho biết: " Nhiều năm qua, việc học và làm theo Bác luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh của trường. Nhờ đó, mỗi cán bộ giáo viên luôn đổi mới phương pháp, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.

Ban giám hiệu nhà trường quyết liệt trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, thăm lớp, dự giờ để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tư vấn và có lộ trình bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên. Các tổ chuyên môn triển khai sinh hoạt chuyên môn, lên lớp dự giờ để trao đổi học tập lẫn nhau. Ưu tiên ứng dụng các thiết bị dạy học vào quá trình giảng dạy để phát triển năng lực học sinh”.

Với sự sáng tạo trong dạy học và quản lý, Trường THCS Sông Lô đóng góp lớn vào thành tích học sinh giỏi chung của huyện Sông Lô, được Sở GD&ĐT xếp thứ 3/9 huyện, thành phố qua kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021. Nhà trường tiếp tục duy trì thành tích 10 năm qua không có học sinh thi trượt vào THPT.

Tiếp tục lựa chọn điển hình và nhân rộng

Năm 2022, huyện Sông Lô được Tỉnh ủy giao xây dựng 17 mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu cam kết với Tỉnh ủy, Huyện ủy giao chỉ tiêu cho các chi, Đảng bộ cơ sở xây dựng mô hình tập thể, cá nhân có địa chỉ, nội dung công việc cụ thể đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Căn cứ tình hình thực tiễn, các xã, thị trấn lựa chọn đăng ký ít nhất 3 mô hình, điển hình; các cơ quan, đơn vị lựa chọn 1 mô hình đăng ký để triển khai. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên quan tâm, theo dõi, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân thể hiện năng lực và khả năng phát triển.

Hết quý I năm 2022, các đơn vị trong huyện đã hoàn thành việc đăng ký các mô hình tập thể và cá nhân điển hình trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, quốc phòng - an ninh… Dự kiến vào quý III, quý IV, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ thành lập các tổ kiểm tra đánh giá cách làm và lựa chọn các mô hình có chất lượng báo cáo Tỉnh ủy.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sông Lô Vũ Thị Lan Anh cho biết: Bên cạnh những mô hình, điển hình có sức lan tỏa mạnh mẽ, thì một số mô hình còn chưa nổi trội, rõ nét, tính lan tỏa chưa cao; công tác tuyên truyền về việc xây dựng các mô hình chưa thường xuyên; công tác kiểm tra, đánh giá, khích lệ các mô hình, điển hình của một số đơn vị chưa sâu sát…

Huyện ủy Sông Lô sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, tuyên dương các mô hình, điển hình tiên tiến; tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát thực tế các mô hình, điển hình nhằm làm rõ kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện mô hình đã đăng ký; chỉ ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Từ đó, điều chỉnh, thay đổi những mô hình không phù hợp, kém hiệu quả và lựa chọn bổ sung những mô hình mới trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo sức lan tỏa, khuyến khích cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Thu Nhàn

Theo http://baovinhphuc.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website