Chọn khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả

 Bến xe khách Thành phố được nâng cấp, đầu tư phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân.

Năm 2021, Đảng bộ Sở GTVT đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 2 nội dung có tính chất đột phá trong học tập và làm theo Bác, gồm: Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu và thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ đã triển khai nhiều biện pháp lãnh đạo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức Đảng; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với công tác cải cách hành chính, với phương châm hành động “Vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”; Sở đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị với 7 nội dung lớn, 49 tiêu chí thành phần. Bằng những việc làm cụ thể, như: Nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm quản lý, bảo trì đường bộ; phục vụ in giấy phép lái xe ô tô trả cho người học ngay sau khi đạt sát hạch; quản lý đào tạo lái xe; công khai, minh bạch, cắt giảm các thủ tục rườm rà, loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp, cắt giảm thời gian giải quyết công việc, đem lại sự thuận lợi và hài lòng cho các tổ chức, cá nhân đến làm việc... Vì vậy, ngành GTVT luôn đứng top 4 là đơn vị đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Sở Giao thông Vận tải đã tham mưu phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, như tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030; tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách và huy động, lồng ghép hiệu quả nhiều nguồn vốn từ các chương trình, đề án để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công tác quản lý Nhà nước được thực hiện ngày càng tốt hơn trên các lĩnh vực, như: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng vận tải khách và hàng hóa, thẩm định công trình giao thông, duy tu sửa chữa, đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ, thanh tra GTVT, đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe,... Đến nay, toàn tỉnh có 14.927 tuyến đường bộ với tỷ lệ cứng hóa đạt 37,7%; số xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 97%; có 66 xã hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông. Xây dựng 60 cây cầu dân sinh đảm bảo ATGT cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mạng lưới vận tải phát triển đảm bảo kết nối giữa trung tâm tỉnh đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đáp ứng nhu cầu đi lại và trao đổi hàng hóa của nhân dân.

Đồng chí Đào Tài Tuệ, Bí thư Đảng ủy. Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cho biết: Đảng bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với kiểm tra thực hiện các quy định của Đảng, phát hiện nhân tố mới, việc làm tốt, mô hình hay để nhân rộng và chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao...

Với việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt các nhiệm vụ của ngành, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phong Lưu

Theo http://www.baosonla.org.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website