Thanh Hóa chuyển biến tích cực từ thực hiện NQTƯ 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ phường Ba Đình

Chuyển biến tích cực từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ phường Ba Đình Đảng ủy phường Ba Đình triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 với các thành viên tổ giám sát cộng đồng khu phố 3 (phường Ba Đình).

Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác trong toàn đảng bộ, hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV). 100% CB, ĐV viết bản cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát đúng với tình hình nhiệm vụ được giao. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chi bộ và đảng viên nghiêm túc thực hiện nội dung đã cam kết. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng và báo cáo tổng kết cuối năm đều có phần đánh giá thực hiện cam kết của đảng viên, của các chi bộ và đảng ủy xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, một trong những giải pháp được Đảng ủy phường Ba Đình chú trọng thực hiện là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học Bác, từng đồng chí trong cấp ủy, bí thư chi bộ luôn nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm trong công việc, từ đó các đảng viên tự giác làm theo. Nhờ phát huy vai trò của người đứng đầu, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền, phường Ba Đình luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu của thị xã trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế và các phong trào thi đua. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt hơn 1.402 tỷ đồng; trong đó, công nghiệp - xây dựng chiếm 53,6%, thương mại - dịch vụ chiếm 45,9%, tỷ trọng nông, lâm nghiệp giảm còn 7,3%. Toàn phường hiện có 709 hộ kinh doanh dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,23%. 10/10 khu phố đạt khu phố văn hóa; phường Ba Đình đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đồng chí Lê Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy phường, chia sẻ: Có được kết quả đó là bởi trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đảng ủy đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Trong đó, xác định rõ những vấn đề cấp bách nổi cộm, bức xúc, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm, hiệu quả; chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể. Thực hiện nghiêm quy định về tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên... Đồng thời, tăng cường nêu gương về phẩm chất đạo đức, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần tạo chuyển biến tích cực về mọi mặt của đời sống xã hội, tạo niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

 

Bài và ảnh: Hoài Linh

Theo https://baothanhhoa.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website