Học và làm theo Bác ở Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát

 Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020 tại Trung tâm Chính trị huyện Mường Lát.

Để việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, ban giám đốc trung tâm đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng thời tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các chuyên đề. Trong quá trình triển khai thực hiện, trung tâm chú trọng đề cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, đảng viên bằng những việc làm và hành động cụ thể, như: nêu gương về giờ giấc, thái độ, quan hệ ứng xử, đặc biệt là trong việc định hướng tư tưởng cho học viên; lựa chọn những vấn đề cần quan tâm, trao đổi, nhắc nhở học viên trong việc xác định động cơ, mục đích học tập, chấp hành nội quy, quy chế của trung tâm. Bên cạnh đó, chi bộ trung tâm thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác.

Ban giám đốc trung tâm thường xuyên chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giảng viên đưa các nội dung, tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào bài giảng cho học viên các lớp đối tượng kết nạp Đảng; bồi dưỡng nhận thức dành cho đảng viên mới; trung cấp lý luận chính trị... Chủ động lồng ghép nội dung các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ với việc quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ của huyện ủy, UBND huyện đã đề ra phù hợp với từng loại hình lớp học. Qua đó, góp phần nâng cao kiến thức lý luận và năng lực thực tiễn cho đội ngũ học viên. Thực tế cho thấy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên sau khi học tập, bồi dưỡng tại trung tâm đã nâng cao được nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua; chủ động áp dụng những kiến thức đã được học vào vị trí công tác thực tiễn tại đơn vị, địa phương.

Vì vậy, hàng năm, tỷ lệ chiêu sinh theo kế hoạch của trung tâm luôn đạt 100%; tỷ lệ học viên học tập chuyên cần luôn đạt từ 95 - 96%, các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, trung cấp lý luận chính trị, giáo dục quốc phòng – an ninh... tỷ lệ học viên tham gia học tập luôn đạt 100%. Chất lượng học tập ngày càng được nâng lên với tỷ lệ xếp loại: 30% học viên đạt loại giỏi, 60% học viên đạt loại khá... Từ đầu năm 2021 đến nay, trung tâm đã mở được 3 lớp chuyên đề với 262 học viên, 1 lớp liên kết với 112 học viên.

Đồng chí Trần Văn Cường, Phó Giám đốc TTCT huyện Mường Lát, cho biết: Nội dung học và làm theo tấm gương của Bác tại TTCT huyện Mường Lát, rất thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học Bác trước hết thể hiện qua tinh thần trách nhiệm cao với công tác giảng dạy, trong đó chú trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc, xây dựng nội dung bài giảng bám sát thực tiễn của địa phương. Cùng với đó, để học tập Bác hiệu quả, đội ngũ giảng viên cũng đã lựa chọn những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để nghiên cứu, trao đổi như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng của Việt Nam; việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Việc truyền đạt chuyên đề về tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ được lồng gắn với nội dung bài giảng qua các vấn đề gần gũi, thiết thực như: phong cách nêu gương; lối sống giản dị, gần dân, trọng dân của Bác; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng và giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Những bài học ấy là hành trang quý giá góp phần nâng cao kiến thức lý luận và năng lực thực tiễn của các học viên sau mỗi lớp đào tạo.

Bài và ảnh: Tiến Đạt

Theo https://baothanhhoa.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website