Bắc Ninh: Lan tỏa học và làm theo Bác trong hệ thống Mặt trận

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xác định học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ, nội dung thi đua quan trọng, MTTQ phường Phù Chẩn (thị xã Từ Sơn) chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, xây dựng, ký kết các chương trình phối hợp tạo sự thống nhất trong hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện của MTTQ, các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Để khai thác lợi thế gần Vsip và trung tâm thị xã Từ Sơn, MTTQ phường đẩy mạnh vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ, xây dựng các nhà hàng, nhà cho thuê. Hiện nay, phường có 2.252 cơ sở sản xuất kinh doanh; 965 hộ đầu tư xây dựng 6.277 phòng trọ cho công nhân thuê.

Đồng chí Nguyễn Xuân Viết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường cho biết: “Gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương, phường huy động sức mạnh toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân, phường thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân ổn định, an sinh xã hội đảm bảo. Hiện thu nhập bình quân của người dân đạt hơn 50 triệu đồng/người/năm. Năm 2020, 3/3 khu phố đạt danh hiệu văn hóa, gần 94% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. An ninh chính trị giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm”.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, Ủy ban MTTQ tỉnh đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, họp định kỳ của cơ quan; tổ chức cho cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận ký cam kết học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện 6 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ. Đồng thời, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương, từng bước đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng lan tỏa và đi vào chiều sâu.

Hằng năm, MTTQ các cấp hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư đăng ký học tập và làm theo Bác bằng việc làm trọng tâm cụ thể phù hợp như: Tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; xây dựng khu dân bảo đảm an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng gia đình văn hóa, tham gia tốt các hoạt động từ thiện nhân đạo; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát... góp phần nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận từ cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, hệ thống Mặt trận làm tốt vai trò tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gồm: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, nổi bật là làm tốt vai trò cầu nối tiếp nhận, phân bổ nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ hơn 279 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Trong đó, hơn 142,6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ mua vắc xin phòng COVID-19; hơn 82,5 tỷ đồng tiền mặt và nhiều hàng hóa, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm trị giá gần 54 tỷ đồng ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ủy ban MTTQ tỉnh phân bổ gần 65 tỷ đồng và hiện vật ủng hộ ước trị giá 53,3 tỷ đồng từ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 phân bổ cho các đơn vị, lực lượng, địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch, người dân các khu cách ly, phong tỏa, người nghèo và công nhân lao động trên địa bàn. MTTQ cấp huyện và cấp xã tiếp nhận ủng hộ tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá hơn 79,2 tỷ đồng, đã chuyển hỗ trợ cho các đơn vị, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; người nghèo, người gặp khó khăn do dịch bệnh… với tổng số tiền hơn 61,5 tỷ đồng. Qua đó hỗ trợ đắc lực, kịp thời cho công tác phòng, chống dịch của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để việc học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các cuộc vận động, phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc MTTQ các cấp thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả, sát thực; biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình tiên tiến; xây dựng tổ chức Mặt trận các cấp ngày càng vững mạnh.

Mai Phương

Theo http://baobacninh.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website