• Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước

  Trong quá trình tìm đường cứu nước cũng như lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần tự lực, tự cường, tự lực cánh sinh và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.

 • Học Bác Hồ làm báo chuyên nghiệp

  Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, cũng chính là người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, và là một nhà báo vĩ đại. Trong khoảng 50 năm cầm bút, Bác là tác giả của hơn 2.000 bài báo, 276 bài thơ, gần 500 trang truyện và ký. Bác sử dụng gần 200 bút danh. Mỗi con chữ, bài viết của Bác là một lời hiệu triệu, truyền bá lý tưởng Cộng sản và con đường giải phóng dân tộc.

 • Học tập phong cách viết báo của Bác Hồ

  (HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người sáng lập và lãnh đạo Đảng ta, Nhà nước ta, mà còn là người sáng lập và chỉ đạo nền báo chí cách mạng Việt Nam. Kể từ ngày báo Thanh Niên, cơ quan của Hội Việt Nam thanh niên cách mạng tại Quảng Châu (Trung Quốc) ra số đầu vào ngày 21/6/1925, trong 96 năm qua, tư tưởng báo chí của Bác Hồ là: Viết cho ai, viết để làm gì và viết như thế nào? – đã và vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong ý thức và hành động của những người làm báo cách mạng Việt Nam.

 • Động lực thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước

  Sau Chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Chấp thuận đề nghị của Người, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Thực hiện chỉ thị này, nhân kỷ niệm 1.000 ngày, Ngày Nam Bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23-9-1945, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”.

 • Bài 2: Tự hào Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

  (HCM.VN) - Mảnh đất Sài Gòn vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm 1911, đã cùng cả nước đi theo con đường của Người, làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Tự hào Thành phố mang tên Bác, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục đứng lên, nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh...

 • Bài 1: Bến Nhà Rồng - “Nơi in dấu chân Bác”

  (HCM.VN) - Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, từ Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân. Mảnh đất Sài Gòn vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm ấy, đã cùng cả nước đi theo con đường của Người, làm nên những kỳ tích trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội...

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng "Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi"

  (HCM.VN) - Cách đây 110 năm, ngày 5/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời bến cảng Nhà Rồng bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước - con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”. Thời gian đã lùi xa, nhưng giá trị lịch sử và thời đại của sự kiện này vẫn mang tính thời sự sâu sắc, có tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay.

 • Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh với hành trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc

  (HCM.VN) - Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) là dịp để chúng ta ôn lại hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Người trong những năm tháng bôn ba ấy, đã mở ra những mốc son rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là dịp để chúng ta tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

 • Hồ Chí Minh với khát vọng Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã dâng hiến trọn vẹn cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho dân tộc Việt Nam, là hiện thân của khát vọng mãnh liệt giải phóng dân tộc, phấn đấu đến cùng cho nền độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Ðây không chỉ là giải phóng dân tộc mà còn là phát triển dân tộc, đưa dân tộc ta ra khỏi tình cảnh nô lệ, nước mất nhà tan, bị đọa đầy áp bức dưới ách thống trị của đế quốc, thực dân, giành lại độc lập chủ quyền và xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân trở thành người chủ, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh - Tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc

  Được hình thành và phát triển, đáp ứng đòi hỏi tất yếu khách quan của dân tộc và thời đại, của với thực tiễn ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn có giá trị bền vững và đúng đắn.

 • Hồ Chí Minh - một mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà văn hóa kiệt xuất, bởi Người là mẫu mực của tinh thần khoan dung văn hóa, là hiện thân rực rỡ của nền văn hóa hòa bình, của đường lối ngoại giao hòa bình, đối thoại giữa các dân tộc trong giải quyết mâu thuẫn để hợp tác trong một cộng đồng thống nhất với tinh thần chủ nghĩa nhân đạo cao cả.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò then chốt đối với Việt Nam hiện đại

  Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trả lời phỏng vấn của Báo Quân đội nhân dân Điện tử, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học (GS, TSKH) Kolotov V.N, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Khoa Lịch sử các nước Viễn Đông, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (Liên bang Nga) khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh có vai trò then chốt đối với Việt Nam hiện đại. Nếu không có hệ tư tưởng của Người thì Việt Nam sẽ không có thành công như ngày hôm nay.

Xem nhiều nhất

Liên kết website