Tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021 (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

Sau 5 năm thực hiện, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới. Trong đó, tập trung gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng và trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Việc xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện và lựa chọn các điểm đột phá. Hoạt động tuyên truyền cũng được tiến hành thường xuyên, gắn với việc tuyên truyền, cổ vũ tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác. Từ đó, góp phần củng cố niềm tin, thúc đẩy cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sát với từng cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng; đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nhân rộng biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu…

Nhân dịp này, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương, tặng giấy khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

*Cùng ngày, tại tỉnh Phú Thọ, 25 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021 đã được nhận Giấy khen tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.

Trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác giai đoạn 2016-2021 (Ảnh: baophutho.vn)

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sáng tỏ hơn những kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) của Đảng, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện học tập và làm theo gương Bác...

*Tại tỉnh Sóc Trăng, theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh diễn ra ngày 13/4, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ, tác phong công tác chủ động, sáng tạo, khoa học, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp; một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo đã được khắc phục.

Các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được khen thưởng. (Ảnh: Hải Hà/Báo Sóc Trăng online)

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được khen thưởng.

*Ngày 12/4, Quận ủy Hà Đông (Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 5 năm qua, công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được cấp ủy, chính quyền các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội của quận Hà Đông quan tâm và coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

11 tập thể được Quận ủy Hà Đông khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 – 2020 (Ảnh: kinhtedothi.vn)

Quận ủy đã ban hành 12 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; tổ chức 16 lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo 17 tổ chức Đảng ở cơ sở thực hiện làm điểm, sau đó sơ kết triển khai nhân rộng trong toàn quận. Công tác tuyên truyền cũng được Quận ủy chỉ đạo đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú rộng khắp, tạo được sự hấp dẫn, sự cảm nhận sâu sắc, sức thuyết phục, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Qua đó, đã có sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và ngày càng lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân.

Nhờ chỉ đạo rõ nét, sáng tạo, toàn quận Hà Đông có 322 gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác được phát hiện, vinh danh. Trong đó, có 44 gương điển hình tiên tiến được cấp thành phố khen thưởng, 261 gương người tốt, việc tốt được cấp quận khen thưởng.

Nhân dịp này, Quận ủy Hà Đông đã biểu dương, khen thưởng 51 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW./.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website