Nông dân Yên Bái học tập và làm theo Bác

 Nông dân xã Âu Lâu chăm sóc rau màu vụ đông.

"Triển khai nội dung các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm HND xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái luôn đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đi sâu, đi sát cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Các buổi học tập, giáo dục chính trị, tư tưởng được lồng ghép vào các buổi họp xóm, họp tổ tiết kiệm và vay vốn của Hội"- bà Tạ Thị Hoa - Chủ tịch HND xã Âu Lâu chia sẻ. 

Hội cũng chú trọng phối hợp với các cấp, ngành thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cho hội viên. Hướng dẫn hội viên sử dụng các chế phẩm sinh học xử lý sâu bệnh trên canh tác rau nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tăng sự an toàn cho nông sản, từng bước nâng cao đời sống của hội viên.

Qua đó, HND xã Âu Lâu ngày càng tập hợp, thu hút hội viên tham gia tổ chức Hội. Hiện tại đã có 638 hội viên, đạt 81% nông dân của xã. Năm 2020, HND xã Âu Lâu được công nhận đạt danh hiệu "Tập thể Hội vững mạnh tiêu biểu học và làm theo Bác” do HND tỉnh trao tặng.

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp HND tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, Hội cấp trên. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch triển khai những nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm. Coi trọng việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội.

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch HND tỉnh cho hay: "HND tỉnh thực sự quan tâm, lãnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội. Vì vậy, Hội đã làm tốt việc học tập, quán triệt trong các cấp Hội và hội viên, nông dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của chuyên đề hàng năm".

Từ đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên; phát huy tốt vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt Hội các cấp trong quá trình thực hiện. Đồng thời Hội có kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với triển khai các phong trào thi đua của Hội, trọng tâm là Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với kiểm tra công tác Hội hàng năm, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các mô hình, điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác, trong giai đoạn 2016 - 2020, đã có trên 500 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các cấp Hội, hội viên nông dân được HND tỉnh biểu dương khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, HND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt học tập chuyên đề năm 2021 và những năm tiếp theo tới 100% cán bộ, hội viên, nông dân. Chỉ đạo các cấp Hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết của Đại hội HND các cấp, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Minh Huyền

Theo http://baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website