Phụ nữ Lai Châu làm theo lời Bác

Chị Khoàng Thị Thanh Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Lai Châu cho biết: Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các hoạt động làm theo tấm gương đạo đức của Bác được các cấp hội quan tâm chỉ đạo thực hiện, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia hưởng ứng. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình hiệu quả đóng góp tích cực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương được cấp ủy, chính quyền ghi nhận.

Được biết, các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm được Hội LHPN tỉnh đưa vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Đồng thời, lựa chọn các nội dung phù hợp để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, từ đó thảo luận đưa ra các giải pháp thiết thực, cụ thể để chỉ đạo các cấp hội tổ chức triển khai, thực hiện. Giới thiệu các tác phẩm, lời dạy, những câu chuyện về cuộc đời và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện và noi theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

 Hội viên phụ nữ thành phố Lai Châu trưng bày, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp. Ảnh tư liệu

Từ năm 2016 đến nay, cán bộ hội chuyên trách trong toàn tỉnh đăng ký 802 việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Các việc đăng ký làm theo Bác chủ yếu tập trung vào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rèn luyện tác phong, phương pháp làm việc khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được phân công.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được các cấp hội triển khai hiệu quả với sự sáng tạo trong lựa chọn 8 tiêu chí phù hợp với địa bàn của tỉnh; duy trì thường xuyên các mô hình phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường như: “Sạch nhà, tốt ruộng vườn”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải”, “1 không, 3 sạch”, “Khu phố xanh, sạch, đẹp”, “Đoạn đường phụ nữ tự quản”, xây dựng "Con đường hoa"... tại các bản, khu dân cư; duy trì thực hiện vệ sinh bản, khu phố 1 lần/tuần. Theo đó, từ đầu năm 2016 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ xây dựng 592 nhà tiêu hợp vệ sinh, giúp nhau đào 226 hố rác, 1.000 chiếc chổi, 20 xe đổ rác. Xây dựng và duy trì 150 mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường” tại các bản, khu dân cư; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động và quyên góp hơn 1 tỷ đồng, đổ bêtông hơn 32,8km đường liên xã. Các cấp hội giúp đỡ được 1.231 gia đình đạt các tiêu chí 5 không, 3 sạch; giúp đỡ 803 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Chị Đèo Thị Thương - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Lư (huyện Tam Đường) chia sẻ: Học và làm theo Bác, Hội LHPN xã đã gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... Nhờ đó, phụ nữ trên địa bàn xã phát huy vai trò trong mọi lĩnh vực. Đến nay, tình trạng xả rác thải sinh hoạt ra môi trường giảm nhiều, trên 90% gia đình có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Hội còn tích cực vận động chị em thường xuyên vệ sinh bản, tạo cảnh quan sạch, đẹp.

Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với học và làm theo Bác được các cấp hội triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Giáo dục cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về giá trị đạo đức, truyền thống và định hướng cho chị em phát huy vai trò, vị trí của phụ nữ trong xã hội; động viên khích lệ chị em khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xây dựng gia đình “Ấm no, tiến bộ, hạnh phúc”... Duy trì, thành lập mới các mô hình về học tập và làm theo Bác gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức người phụ nữ”; đặc biệt là phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” phù hợp với tình hình thực tế... đã thu hút đông đảo các tầng lớp hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia.

Có thể thấy, hoạt động của các cấp hội đã góp phần lan tỏa những lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ ngày càng nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong các tầng lớp phụ nữ. 5 năm qua, các cấp hội đã phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền và biểu dương 1.458 gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, công tác hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bạch Dương

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website