Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Giang đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

 

 Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Ảnh: CTV

Những năm qua, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Đảng bộ và LLVT Hà Giang đã phát huy hiệu quả tích cực, luôn gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động khác trong quân đội và địa phương… góp phần bồi đắp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến tích cực từ ý thức tới hành động; trực tiếp xây dựng bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, tính chủ động khắc phục khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong mỗi cán bộ, chiến sỹ. Sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã làm chuyển biến rõ nét về tư duy, phương thức lãnh, chỉ đạo, điều hành, cách tiếp cận giải quyết công việc của cấp ủy, người chỉ huy và tác phong, lề lối làm việc của đảng viên, cán bộ các cấp. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống tổ chức Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh TSVM, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD). Chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT Hà Giang không ngừng được nâng lên.

Tuy nhiên, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong LLVT Hà Giang vẫn còn một số hạn chế, nhất là chưa thực sự đều khắp; ở một số cơ quan, đơn vị việc thực hiện phong trào còn hình thức, chưa bảo đảm tính vững chắc; bệnh hình thức, trung bình chủ nghĩa chưa thực sự được đẩy lùi; sự gương mẫu trong lời nói, việc làm, tác phong công tác, lối sống ở một số ít cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên nêu cao trước quần chúng… Do vậy, để tiếp tục học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, “Hướng về cơ sở, lấy chi bộ làm hạt nhân tổ chức thực hiện”. Tiếp tục tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy, chi, đảng bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về vai trò, ý nghĩa của việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhấn mạnh nội dung “làm theo”. Gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với công tác xây dựng chi, đảng bộ. Mở rộng dân chủ, trước hết từ trong sinh hoạt cấp ủy, chi, đảng bộ các cấp đến hoạt động của tổ chức chính quyền, quần chúng, Hội đồng quân nhân. Đồng thời, cụ thể hóa cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gắn với phong trào thi đua quyết thắng, đặc biệt là phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”.

Kết hợp chặt chẽ việc nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền theo từng chủ đề với chương trình giáo dục cơ bản, giáo dục nhiệm vụ, giáo dục truyền thống, bản chất quân đội; truyền thống 74 năm LLVT tỉnh và truyền thống của từng đơn vị. Theo đó, cấp ủy các cấp tiếp tục đưa nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào nghị quyết lãnh đạo hàng quý, năm, tháng và phải được cụ thể hóa trong kế hoạch công tác của người chỉ huy; nhất là, trong thực hiện khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” trong sẵn sàng chiến đấu, quản lý kỷ luật, quản lý vũ khí trang bị; làm công tác dân vận xây dựng cơ sở chính trị, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng NTM…

Cùng đó, các đơn vị thường xuyên “Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến”, duy trì tốt phong trào “Người tốt, việc tốt”; coi trọng vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp. Tăng cường giám sát việc thực hiện nói đi đôi với làm đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, ngành và cơ sở; có nhiều chủ trương, biện pháp quyết liệt để ngăn chặn và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với những nhận thức lệch lạc, sai trái; những biểu hiện suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống, trước hết là các biểu hiện thực dụng, vụ lợi, trung bình chủ nghĩa, nói không đi đôi với làm.

Các cấp ủy cần phát huy tốt chức năng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là vai trò của Bí thư cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, trên cơ sở chấp hành nghiêm nguyên tắc “Tập trung dân chủ”, “Tự phê bình và phê bình” trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của các tổ chức. 100% cán bộ chủ trì các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị phải xây dựng, thường xuyên bổ sung và thực hiện nghiêm túc kế hoạch “Tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chương trình, bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực sự là gương sáng cho cán bộ, chiến sỹ học tập và noi theo.

Trong điều kiện hiện nay, làm cho việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thấm dần, thấm sâu và trở thành nhu cầu tự thân của mọi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị là biện pháp tốt nhất trong việc xây dựng chi, đảng bộ TSVM, là việc làm thiết thực nhất để cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh giữ gìn và bồi đắp phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Trần Đại Thắng (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh)

Theo http://baohagiang.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website