Lan tỏa nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học và làm theo Bác

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh cho biết: Sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Huyện ủy Quảng Ninh cũng chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, xem đây là nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác.

Xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn, ở cơ quan, đơn vị là một trong những nội dung trọng tâm mang tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong các cấp ủy, chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị và trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

 

 Lãnh đạo huyện Quảng Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

Các đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp gắn việc học tập và làm theo với thực hiện chủ đề “Tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên”; khối Mặt trận và các tổ chức thành viên gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”; ngành giáo dục và đào tạo gắn với phong trào “Xây dựng người thầy mẫu mực-tận tụy-sáng tạo”...

Để mỗi đảng viên có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cụ thể, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo ban hành mẫu đăng ký kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân và tổ chức ký cam kết trách nhiệm của ban thường vụ và đồng chí bí thư đảng ủy xã với Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nội dung cam kết không chung chung mà định hướng cụ thể những vấn đề nổi lên ở đảng bộ các xã, thị trấn cần tập trung giải quyết. Qua đó phát huy tính chủ động, chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp, gắn trách nhiệm của tập thể ban thường vụ cấp ủy với vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy; khắc phục được tình trạng nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; giải quyết công việc chậm trễ, trì trệ, hiệu quả thấp…

Bà Phạm Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Ninh cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện, cùng với những chuyển biến tích cực từ nhận thức đến làm theo và sự lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tác động làm xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Cụ thể, trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ xã Võ Ninh, An Ninh, Gia Ninh, Lương Ninh... đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, phương pháp canh tác “thân thiện” với môi trường để tạo sản phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng. Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội có mô hình “Vận động xây dựng khu dân cư văn hóa, đường-vườn-nhà sạch, ngăn nắp”, “Xây dựng mô hình khu dân cư mẫu mực”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo tại chi hội”...

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, nhiều cấp ủy, chi bộ thôn đã xây dựng mô hình “3 không”, mô hình “Tổ an ninh xung kích tự quản”... Các mô hình, việc làm theo gương Bác đã và đang p phần thiết thực đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Quảng Ninh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ). Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các TCCSĐ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; ý thức học tập, trách nhiệm công việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường, việc xây dựng các chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh được chú trọng.

Trong 5 năm, toàn huyện có 152 tập thể, 359 nhân được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Duy Tiễn, Bí thư Đảng ủy xã Võ Ninh chia sẻ: Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các chi ủy chi bộ trực thuộc xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương. Đến nay, xã Võ Ninh đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong theo kế hoạch đề ra và đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021.

“Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Quảng Ninh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 bằng các nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả và đi vào chiều sâu; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, xem đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Ninh cho biết thêm.

Thanh Hải

Theo https://baoquangbinh.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website