Trạm Tấu lan tỏa “05”

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu cùng bà con tham quan mô hình trình diễn giống ngô lai chịu hạn LVN17 và LVN092 tại xã Xà Hồ.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, 100% các chi, đảng bộ và trên 98% đảng viên Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã được quán triệt, học tập đầy đủ nội dung và các chuyên đề của Chỉ thị.

Đồng chí Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết: "Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc yêu cầu viết thu hoạch cá nhân về nhận thức và liên hệ thực tiễn gắn với chức trách, nhiệm vụ của đảng viên; xây dựng về "Chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của các cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII vào sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện sát hợp với quy định về chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ...

Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành các quy chế, quy định, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; phát huy tính tích cực, tự giác của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt và vai trò của chi bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Hiện nay, Đảng bộ huyện Trạm Tấu có 2.221 đảng viên sinh hoạt ở 28 chi, đảng bộ cơ sở.

Trong 5 năm qua, Huyện ủy đã tiến hành 13 cuộc kiểm tra với 16 tổ chức cơ sở đảng và 52 cán bộ, đảng viên. Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiểm tra hơn 1.100 lượt đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời đánh giá, ghi nhận, biểu dương kết quả tốt, cách làm hiệu quả, kịp thời nhắc nhở, yêu cầu có biện pháp khắc phục trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Để Chỉ thị 05 lan tỏa hành động và việc làm thực chất, Đảng bộ Trạm Tấu đặc biệt chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua trong toàn huyện.

Giai đoạn 1 (2017-2018), toàn huyện có 30 đảng bộ, chi bộ cơ sở đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến với 50 tập thể và 33 cá nhân. Ban chỉ đạo đã lựa chọn được 18 đơn vị và 14 cá nhân để triển khai thực hiện; kết quả, đã thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

Giai đoạn 2 (2019-2020), có 21/28 chi, đảng bộ cơ sở đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến với 41 tập thể và 38 cá nhân. Trong đó, đã lựa chọn xây dựng 11 mô hình tập thể, 22 đơn vị và 2 hộ gia đình và 21 cá nhân. Ngoài các mô hình đã đăng ký thực hiện cấp tỉnh, số mô hình còn lại đăng ký thực hiện tại cơ sở.

Một số mô hình hiệu quả có thể kể đến như: Mô hình "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của thôn Lừu 2, xã Hát Lừu; Mô hình Chi hội Phụ nữ thôn Tà Xùa; Chi hội Nông dân chòm Cu Vai, xã Xà Hồ; các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình như: ông Hoàng Đình Văn, Lò Văn Păn ở xã Hát Lừu; ông Vàng A Rùa ở thôn Tấu Giữa, xã Trạm Tấu; ông Mùa A Dơ ở xã Xà Hồ...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 đến đông đảo đảng viên, cán bộ, hội viên, nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, tuyên truyền cơ sở, các phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, các hoạt động văn hóa, pano, áp phích, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh cơ sở... cũng được quan tâm, đổi mới, trở thành công việc thường xuyên, linh hoạt với nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực cùng những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua là cơ sở vững chắc và tạo động lực để Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên đối với mỗi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Mai Linh

Theo http://baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website