Nhiều việc làm thiết thực

Qua học tập cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó trở thành động lực phấn đấu hoàn thành tốt việc dạy và học của các thầy, cô giáo cũng như từng học sinh. Có thể nói, đến nay việc học tập và làm theo Bác ở Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hoang Thèn đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của tập thể cũng như từng cá nhân. Chi bộ nhà trường thường xuyên duy trì, triển khai việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề hàng năm. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

 Các thầy, cô giáo Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hoang Thèn
luôn tận tình hưỡng dẫn học sinh làm bài tập.

Thầy giáo Nguyễn Đức Giỏi - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hoang Thèn cho biết: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhà trường luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa tập thể cán bộ, giáo viên, mối quan hệ giữa thầy, cô giáo với các em học sinh và giữa học sinh với nhau. Quan trọng hơn là tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với Nhân dân các dân tộc trong xã, đoàn kết để cùng nhau xây dựng xã ngày một phát triển.

Nhà trường gắn học và làm theo Bác với việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ nhằm tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, học sinh có cơ hội giao lưu, rèn luyện thân thể theo gương Bác. Ban giám hiệu, chi bộ nhà trường thường xuyên, liên tục tổ chức các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn, lồng ghép trong dạy học và trong các phong trào thi đua do nhà trường cũng như cấp trên phát động. Đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và từng cá nhân. Mỗi cán bộ, giáo viên ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, thực hiện quy chuẩn đạo đức nhà giáo, coi đó là cơ sở, tiêu chí để nhà trường đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên. Tất cả vì mục tiêu đoàn kết, gắn bó trong nhà trường cũng như nhà trường với các dân tộc trong xã.

Mỗi cán bộ, giáo viên nêu cao tính tự giác, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc học tập và nâng cao trình độ về mọi mặt, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực và gương mẫu, trung thực, liêm khiết, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục đề ra. Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt với tỷ lệ chuyển lớp và duy trì sĩ số lớp học trên 99,8%; trên 60% các thầy, cô giáo có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.

Không chỉ chất lượng giáo dục được nâng lên, chi bộ nhà trường cũng không ngừng được củng cố vững chắc. Với 23 đảng viên, năm 2019 chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu năm 2020 sẽ là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hy vọng rằng, việc học tập và làm theo Bác ở Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Hoang Thèn sẽ tiếp tục được phát huy hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Nguyễn Tùng

Theo https://baolaichau.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website