An Phú học và làm theo Bác

 Đảng ủy xã An Phú thường xuyên quán triệt nâng cao hiệu quả
thực hiện Chỉ thị 05 trong đời sống thực tế ở cơ sở.

Đồng chí Lộc Văn Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã An Phú, huyện Lục Yên cho biết: để Chỉ thị 05 có sức lan tỏa sâu rộng, Đảng ủy nghiêm túc tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cũng như hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức.

Đồng thời, Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể triển khai quán triệt các chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Hàng năm, Đảng ủy xã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, chương trình công tác toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất, phát huy dân chủ, tính chủ động sáng tạo của các cơ quan tham mưu, của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và sáng tạo, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hằng năm gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 đảm bảo nghiêm túc và kịp thời khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra.

Từ đó, việc làm theo đã có những chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã tự giác, gương mẫu, thực hiện nghiêm túc kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là đổi mới về tác phong làm việc, nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết công việc đảm bảo nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và được nhân dân đánh giá cao.

Nhờ đó, tỷ lệ chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hằng năm bình quân đạt 20%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 94,3%, đạt 117% chỉ tiêu nghị quyết.

Cùng đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc cán bộ, đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Duy trì và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết các cấp ủy; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện "Nói đi đôi với làm”.

Đặc biệt, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tích cực áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện nay, diện tích cây lương thực của xã là 331 ha, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; sản xuất lương thực có hạt đạt 2.001 tấn, đạt 100,6% chỉ tiêu nghị quyết; chăn nuôi có 15 cơ sở chăn nuôi đạt hiệu quả kinh tế khá.

Đường trục xã được bê tông hóa và nhân dân đã 975,5 m vuông đất để làm đường và các công trình phúc lợi khác; thu ngân sách hiện đạt trên 1 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh và hiện còn 13,49%; xã chú trọng thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, nhất là đời sống hộ nghèo, cận nghèo từng bước được cải thiện và ý thức tự vươn lên để thoát nghèo được thể hiện rõ nét trong cộng đồng dân cư.

Tinh thần "tương thân tương ái”; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, nhất là việc chăm sóc người có công, các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách.

Có thể khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại xã An Phú đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Trần Minh

Theo http://www.baoyenbai.com.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website