Khen thưởng 43 tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác

 Khen thưởng 15 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: Hằng Nga

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn để cụ thể hóa kịp thời các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo gương Bác, Đảng bộ Khối đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Cụ thể, 73/73 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị thực hiện Chỉ thị với chủ đề hằng năm, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gắn với đánh giá chất lượng cán bộ, công chức dịp cuối năm…

Trên cơ sở đánh giá kết quả sau 4 năm thực hiện, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã đề ra mục tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu những nhân tố điển hình, những cách làm hay, hiệu quả trong học tập làm theo Bác để nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, gắn việc thực hiện Chỉ thị tại cơ sở với hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết cấp ủy đề ra.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối đã khen thưởng cho 15 tập thể và 28 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2020./.

X. Lan (t/h)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website