Nêu cao tinh thần trách nhiệm theo gương Bác


 Trong mỗi việc làm, cán bộ, đảng viên Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Tân Sơn đều nêu cao tính tiên phong gương mẫu tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Nhân dân trên địa bàn.

Để phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở. Đặc biệt, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hàng tháng tại chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. Trong sinh hoạt chi bộ, chú trọng việc thảo luận đề ra những giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tạo chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đồng chí Vũ Tiến Bắc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: “Trên cơ sở này, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trên địa bàn ngày càng được phát huy. Chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt”.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong mỗi việc làm để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tiêu biểu về học Bác tinh thần, trách nhiệm nêu gương phải kể đến đơn vị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện. Với đặc thù biên chế ít, đa số cán bộ trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, yêu cầu về công tác chuyên môn ngày càng cao, tình hình vi phạm và tội phạm trên địa bàn diễn biến phức tạp... do đó để nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, đòi hỏi vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần có những biện pháp cụ thể, phù hợp với thực tế. Với vai trò là người đứng đầu đơn vị, trong lãnh chỉ đạo hoạt động đơn vị, ông Trần Văn Hồng- Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện luôn coi trọng công tác đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ; ban hành Quy chế làm việc, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, chế độ làm việc của cán bộ, đảng viên; gắn trách nhiệm cho từng thành viên cấp ủy, coi việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là một chỉ tiêu cơ bản để đánh giá năng lực và xếp loại của cán bộ. Từ sự chỉ đạo sát thực tế, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn tự hoàn thiện mình, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trách nhiệm, tận tâm với công việc, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần xây dựng tập thể VKSND huyện vững mạnh xuất sắc. Kết quả, trong 5 năm (2015-2020), công tác chuyên môn của VKSND huyện luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch do VKSND tỉnh giao. 5 năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trong đó 3 năm liên tục được VKSND tối cao tặng Cờ thi đua dẫn đầu khối.   

Học Bác tinh thần về trách nhiệm, cán bộ, viên chức Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tân Sơn luôn phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, vững vàng về đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, để dòng vốn tín dụng chính sách của Đảng, Nhà nước đến tận tay người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn. Ông Tăng Tiến Sỹ- Bí thư chi bộ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH khẳng định: Là một trong 4 đơn vị có dư nợ lớn nhất tỉnh, để đạt được điều đó, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần phục vụ Nhân dân bằng việc tham mưu tốt với chính quyền địa phương để triển khai các nhiệm vụ cho vay và quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách; phối hợp tốt với UBND các xã, tổ chức đầu tư tín dụng để tuyên truyền về chính sách của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo các tổ tiết kiệm vay vốn kiểm tra nguồn vốn vay định kỳ để đảm bảo người vay sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Qua đó, chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng tín dụng lớn, bình quân từ 6-7%/ năm. Nợ quá hạn tại thời điểm chỉ còn 0,2-0,25%/ tổng dư nợ. Từ nguồn vốn vay, không ít hộ đã thoát nghèo và bắt đầu vươn lên làm giàu.

Từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm và bằng những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong huyện phấn khởi, tin tưởng và tích cực hưởng ứng chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đặc biệt, trong công tác giảm nghèo, bên cạnh việc đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; huyện Tân Sơn tập trung tuyên truyền, vận động từng bước làm thay đổi nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý chí quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững; từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ, tập quán canh tác cũ, thói quen sinh hoạt lạc hậu.

Ánh Dương

Theo http://baophutho.vn

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website