Lâm Đồng: Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05

Ngày 29/9, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2020.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, các tổ chức cơ sở đảng trong Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị trong Khối.

 

 Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có sự chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, đoàn thể được nâng cao, nhiều nội dung sinh hoạt phong phú. Quy chế dân chủ được phát huy, góp phần xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong vấn đề nêu gương của người đứng đầu; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên… Điển hình như mô hình “Đọc báo Đảng”, “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong thi hành công vụ”, “Đồng nghiệp cùng tiến”, “Nói đi đôi với làm”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến tham luận nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua; đồng thời, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được, 15 tập thể và 35 cá nhân được Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh Lâm Đồng tôn vinh, khen thưởng vì có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 4 năm qua. Đây là phần thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ mỗi tập thể, cá nhân không ngừng phấn đấu học tập và rèn luyện trong công tác.

Để việc học tập  và làm theo lời Bác thời gian tới đạt hiệu quả, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, đổi mới nâng cao chất lượng học tập gắn với nhân rộng mô hình hay, cụ thể tại các đơn vị, cơ quan trong toàn Khối./.

Hà Việt (t/h)

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website