Tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học và làm theo Bác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Thái Nguyên tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 (ngày 27/4/2021). Ảnh: baothainguyen.vn

Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát Kết luận số 01 và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xây dựng kế hoạch của cơ quan, địa phương, đơn vị mình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; triệt để khắc phục bệnh hình thức; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác.

Để tạo chuyển biến tích cực, Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng mới các quy chế, quy định liên quan đến thực hiện trách nhiệm nêu gương; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Minh Thư (t/h)

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website