Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quảng Ninh đã gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm. Những kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp đổi mới của tỉnh.

Theo đó, kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 10,7%, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19, mức tăng trưởng vẫn cao hơn so với bình quân chung cả nước.

Bên cạnh đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền núi, biên giới, biển đảo. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chỉ còn 0,36%.

 

 Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể tiêu biểu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021. (Ảnh: Trúc Linh)

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành hướng dẫn về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy tích cực tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tại đơn vị, cơ sở.

Đối với các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức sinh hoạt chi bộ theo nội dung chuyên đề; đối với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập và đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

Để đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đạt chất lượng, hiệu quả, có sức lan tỏa cao, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các Ban Tuyên giáo - Trung tâm chính trị, Ban Tuyên huấn các Đảng bộ trực thuộc tỉnh chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, biên soạn và cập nhật nội dung vào giảng dạy phù hợp với các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, đoàn thể.

Từ đây, đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”  thấm sâu vào tư tưởng, trở thành kim chỉ nam trong nhận thức, hành động, việc làm của mỗi đảng viên, cá nhân. Qua đó, tạo động lực, nguồn sức mạnh to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Quảng Ninh phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành cao nhất Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Trúc Linh

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website